"Marine" vraagt twee "Staggerwings" aan. De verschijning van de opvallende en snelle "PB1" heeft in het Verenigd Koninkrijk onge twijfeld de nodige aandacht getrokken. Dat was zeker het geval bij de Marinestaf in Londen. Ter bevordering van de communicatie met de her en der verspreide eenheden van de varende en vliegende Koninklijke Marine ontstond in 1943 bij de marineleiding grote behoefte aan enige snelle verbindingsvliegtuigen. Deze toestellen zouden de eerste materieelsuitrusting vormen voor een op te richten transportorganisatie. Op 28 juli van dat jaar verzocht de BDZ om die reden de Nederlandse aankoopcommissie in New York telegrafisch "voor Marine twee Beechcraft 17 vliegtuigen model conform vlieg tuig Prins Bernhard aan te schaffen, voorzien van Wright of Pratt Whitney 450 pk motor". Ook "Oorlog" had soortgelijke wensen en bestelde enige dagen later eveneens twee "Staggerwings"12. De NPC toog direct aan het werk en meldde de BDZ begin september daar opvolgend, dat de marine-aanvraag voor twee C-43 vliegtuigen was ingediend. Intussen had Beechcraft ingevolge de toen afgesloten Leen- en Pachtwetovereenkomst opdracht ontvangen enige series C-43 vliegtuigen voor zowel de RAF als de Royal Navy te bouwen. Dit gegeven was voor de NPC aanleiding om de BDZ te ver zoeken contact op te nemen met het Britse Air Ministry, "because this may expedite U.S. Governmental approval". De kans op een spoe dige aflevering van de aangevraagde toestellen via de NPC werd evenwel door deze instantie als "twijfelachtig gering" gekwalificeerd. Om die reden stelde het aankoopbureau voor in plaats van de C-43's twee overbodig geworden Ontvangst ZKH Prins Bernhard op RAF Station Bircham Newton. Rechts van de Prins staat Sbn. Termijtelen, naast hem HOVL2 J.W.F. Backer (de latere Dir. Generaal RLD). 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 16