UITGIFTE GELEGENHEIDSENVELOPPEN STICHTING VRIENDEN MLM In de serie gelegenheidsenveloppen over de Nederlandse militaire luchtvaarthistorie, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum i.s.m. met de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, is op 20 april j.L, enveloppe MLM nr. 29 uitgegeven. Deze enveloppe is gewijd aan de Douglas Northrop 8A-3N vliegtuigen. FILATELISTISCHE GEGEVENS: Enveloppe Frankering Stempels Adressering Insluiter Bestellingen 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vier kleuren druk. Frankeerzegel: "350 jaar vrede van Munster" 80 cent. Handgestempelde PTT loketstempel Soesterberg op 20 april 1998 en stempel Militaire Luchtvaart Museum. De enveloppe wordt verzonden in een apart gesloten couvert. Historisch overzicht van de Douglas Northrop 8A-3N vliegtuigen. Door storting van f 7,- per stuk. Bij bestelling gewenst nummer opgeven. Het verschuldigde bedrag overmaken op Postbank-nummer 413222 of ABN AMRO Bank reke ningnummer 50.42.06.508 t.n.v. H.J. de Jong rek. MLM te Voorschoten. De enveloppen 4 t/m 28 zijn nog verkrijgbaar a f 8,- per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij H.J. de Jong, tel. 071-5612443. STICHTING VRIENDEN TRADITIEKAMER MLD In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, zal op 29 mei 1998, enveloppe MVKK nr. 31 worden uitgegeven. Deze enveloppe zal gewijd zijn aan de Beechcraft T-45. FILATELISTISCHE GEGEVENS: Enveloppe Frankering Stempels Adressering Insluiter Bestellingen 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vierkleuren druk. Bijzondere frankeerzegel 80 cent. Handgestempelde PTT Filatelisten loketstempel Den Helder op 29 mei 1998 en stempel MVK De Kooy. In couvert. Historisch overzicht van de Beechcraft T-45. Door storting van f 7,- per stuk. Bij bestelling gewenst nummer opgeven. Het verschuldigde bedrag overmaken op Postbank-nummer 42 73 720 t.n.v. Gelegenheidsenvelop pen MVK De Kooy, Den Helder. De enveloppen nummers MVKK 6 t/m 30 zijn nog verkrijgbaar a f 8,- per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij bureau-OS&O De Kooy, tel. 0223-658888 of 658703. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 30