De conclusie van dit 4ten afscheid' is dat er onder leiding van Directeur Botma en door zijn inzet en inspanning veel verricht en bereikt is. Het resultaat mag er zijn: het MLM is luchtvaart- historisch beschouwd het aanzien ten volle waard, trekt ruim 120.000 bezoekers per jaar, is een prima visitekaartje voor de Koninklijke Luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst. Zijn goede ver houdingen met en zorg voor zijn mensen waren essentieel daarvoor, zeker in de laatste jaren van onzekerheid als gevolg van het slepende proces van de reorganisatie. Maurits, namens het bestuur, het College van Advies en de donateurs van de Stichting Vrienden, hartelijk dank voor het vele en goede werk dat je voor het MLM hebt gedaan. Het was niet altijd gemakkelijk, zeker niet toen je gezondheid zich ging verzetten tegen te grote inspanningen. Wij behouden zeer goede, vooral ook vriendschappelijke herinneringen aan jou als mens en bekwame directeur van ons prachtige museum. Wij wensen je tesamen met je echtgenote nog heel veel goede en gezonde jaren toe. H. DietersVoorzitter De scheidende en de komende directeur van het MLM, luit.kol. M. Botma en luit.kol. J.D. Piëst. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 4