WISSELING VAN DE WACHT IN HET MUSEUM Interview met de nieuwe directeur van het Militaire Luchtvaart Museum Na negen jaar het Militaire Luchtvaart Museum (MLM) te hebben geleid heeft de huidige directeur, luitenant-kolonel Maurits Botma, op 23 februari van dit jaar het vaandel overgedragen aan luite nant-kolonel Dick Piest. Overste Botma verlaat op 1 mei de Koninklijke Luchtmacht met functio neel leeftijdsontslag. Hij is dan 55 jaar. Op 23 april neemt hij tijdens een receptie in 'zijn' muse um officieel afscheid van vrienden, collegae en relaties. Tijd dus voor de redactie van de 'Nieuwsbriefom de nieuwe directeur op te zoeken en hem te vragen naar zijn achtergronden en zijn ideeën over de toekomst van het museum. In de kamer van de directeur MLM is op het eerste gezicht niets veranderd. Een foto van twee Nederlandse F-16's boven de pier van Scheveningen staat op de wandkast te wachten om te wor den opgehangen. "Een herinnering aan mijn Haagse periode", zegt overste Piest. "In mijn vorige functie van hoofd Luchtmachtvoorlichting hing deze foto op mijn kantoor aan het Plein in Den Haag. In die periode heb ik veel van de luchtmacht en de andere krijgsmachtdelen gezien, maar had ik door mijn werk nauwelijks tijd om Den Haag zelf te bekijken. Deze foto gaf mij toch een beetje het gevoel vlak bij één van de mooiste plekjes van Nederland te zitten en kon ik gelijktijdig het huidige paradepaardje van de luchtmacht de F-16 zien". Voorlichtingsoffïcier Vanuit het raam van de werkkamer van Piest zijn de verschillende gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht te zien, die ooit eens vanaf de vliegbasis Soesterberg vlogen. Recht tegen over het beeld van de 'Wolfhound', staan bezoekers de imposante F-15 Eagle van het 32ste Tactical Fighter Squadron te bewonderen. "Fantastisch toch", zegt de kersverse directeur, "dat de mensen dit toestel nu van zo nabij kunnen bekijken. Voordat ik in Den Haag ging werken was ik voorlich tingsofficier op de vliegbasis Soesterberg. In luchtmachtjargon de PRO genoemd, de afkorting van het Engelse Public Relations Officer. Dagelijks kregen we verzoeken van mensen om de F-15's te mogen bekijken, die toen nog vanaf de bakermat vlogen. Tientallen groepen heb ik toen rondgeleid over de basis en verteld over de operationele samenwerking tussen de Amerikanen en de Nederlanders. Deze excursies hadden als hoogtepunt de bezichtiging van één van de 'Eagles' of als het meezat een QRA (Quick Reaction Allert) start, waarbij twee F-15's voor de ogen van de bezoe kers razendsnel het luchtruim kozen om een onbekend vliegtuig boven de Noordzee te onder scheppen". Ruim twaalf jaar was overste Piest voorlichter, waarvan de eerste vier jaar op Soesterberg en de laatste acht jaar bij de Luchtmachtvoorlichting in Den Haag. Met name in deze laatste functie heeft hij de ingrijpende veranderingen als gevolg van het einde van de koude oorlog bij de luchtmacht van nabij meegemaakt. Regelmatig gaf hij voorlichting aan het luchtmachtper- soneel, de media en de Nederlandse samenleving over de reorganisaties bij de luchtmacht, de komst van nieuwe transportvliegtuigen voor de nieuwe luchttransportvloot en de aanschaf van nieu we transport- en gevechtshelicopters voor de Tactische Helikoptergroep. Maar ook de uitzendingen van luchtmachtpersoneel naar crisisgebieden, de inzet van F-16's boven Bosnië, de uitzending van Patriotsystemen naar Israël en Turkije tijdens de Golfoorlog waren onderwerpen die zijn aandacht als voorlichtingsofficier opeisten. De overgang van de actualiteit van de luchtmacht naar de histo rie van de militaire luchtvaart moet wel groot zijn. Overste Piëst hierover: "Ogenschijnlijk lijkt dat zo, maar nee zo ervaar ik dat niet. Hoewel beide functies op het eerste oog onvergelijkbaar zijn, zijn er toch veel raakvlakken. Allereerst heb je in beide functies veel met publiek te maken. Daarnaast 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 5