WILLIAM EDWARD BOEING (1881 - 1956) Ze noemen zich Boiling, Boyink, Böinck, Boeink enz. In Münsterland een bekende naam. Vooral in de regio's Aliaus, Bocholt en Borken is deze Westfaalse familienaam zeer sterk verbreid. Velen daar menen stellig te weten in welke stulp de voorvaderen van de vliegtuighouwer zouden hebben gewoond. In de zeventiger jaren verscheen zelfs een artikel in de West-Duitse pers, waarin werd beweerd, dat de vader van William Boeing een zoon was van de dorpssmid in Alstatte. De feiten liggen echter geheel anders. Wellicht dat in zeer vroege tijden verband is te leggen met Münsterland. maar de tak waaruit de vlieg tuigbouwer is voortgekomen is geworteld in het noord-westelijk randgebied van het Sauerland. Tussen Kamen en Heeren ligt. sinds 1400. nog de oeroude Schulze "Böinghof' (Schulze: boeren-hofstede van een heerboer). Van hier uit heeft de familie Böing zich vertakt, o.a naar Limburg (later Hohenlimburg en sinds 1976 deel van de stad Hagen, Z.O. van het Ruhrgebiet). Hier woonde Wilhelm Ludwig Böing (1809-1878), eigenaar van een handels onderneming in koloniale waren. Een van zijn kinderen. Wilhelm Böing, geboren in 1846, emigreerde in 1868 naar Amerika. Als de 22-jarige Böing in de Midwest arriveerde en zich daar vestigde had hij geen dollar meer in zijn zakken. Begonnen als landarbeider op een farm werkte hij later bij een houtbedrijf (planken stapelen enz.) en tenslotte in Detroit (Michigan) als beambte bij een handelsfirma in ijzerwaren. Daar leerde hij Marie Ortmann kennen, dochter van Karl Ortmann. ook een Duitse emigrant en eigenaar van een houthandelsbedrijf. Bij dit bedrijf trad hij als beambte in dienst. In die tijd werd hout "op stam" gekocht, waarbij men tevens eigenaar van de bosgrond werd. Op deze manier dreven Ortmann en Böing de hout handel en werden tevens (groot)grondbezitters. Nadat Wilhelm in 1875 van zijn Limburg-fami lie een erfenis had gekregen, ging hij als zelf standig ondernemer verder. Het zaken doen bracht hem voorspoed. Met filialen, ook in de buurtstaten Wisconsin en Minnesota, zelfs in Washington en Californië, wist deze voormalige emigrant, landarbeider en houtstapelaar hierin een groot fortuin te vergaren. Als bankdirecteur en president van een staalfabriek in Detroit was hij tevens een invloedrijk persoon in het bedrijfsleven van die stad en omgeving. Als zakenman was hij op en top Amerikaan, in zijn privéleven en opvattingen bleef hij echt Duits. Tijdens de Kerstdagen van 1889 werd Wilhelm ziek (influenza) en korte tijd later stierf hij op 10 januari 1890, 44 jaar oud. Uit zijn huwelijk met Marie Ortmann werden 3 kinderen geboren. Een zoon, William Edward Böing, geboren 1 oktober 1881 te Detroit (Michigan) en twee dochters: Caroline en Marguerite. Deze laatste overleed op vierjarige leeftijd. Wie was deze William Edward Böing cq. Boeing? Hij startte laat en trok zich vroeg terug, toch was hij de oprichter van twee van Amerika's grote bedrijven: Boeing Airplane Company en de luchtvaartmaatschappij United Airlines. Ook was hij de stuwende kracht bij het tot stand komen van United Aircraft (thans bekend onder de naam United Technologies). Kort na de dood van zijn vader werd William. Een "vroege" Boeing: de P-12E omstreeks 1930. 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 18