Een van de bekendste Boeing-producten, de B-17 ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze overheidsbemoeienis werd William Boeing teveel. Teleurgesteld, maar ook als pro test, trok hij zich. 52 jaar oud. terug uit het zakenleven. Zijn woning in Seattle stelde hij ter beschikking, geheel ingericht als orthopedisch kinderziekenhuis. Vanaf 1936 wijdde hij zich aan de paarden- en veefokkerij. Vooral het fokken van volbloeds voor de paardensport had zijn belangstelling. De sport visserij op volle zee bleef zijn grote hobby. Veel tijd bracht hij door op zijn zeewaar dig jacht. Alleen tijdens de 2e Wereldoorlog keerde hij nog terug naar zijn bedrijf, nu echter als advi seur. In 1956 stierf hij. 74 jaar oud. aan boord van zijn jacht "Taconite". Een uitzonderlijke samenloop van omstandig heden: de 8th Air Force (zware bommenwer pers), die tijdens de 2e Wereldoorlog met de RAF in Duitsland (het land van zijn voorvade ren) zware verwoestingen aanrichtte, was orga niek ingedeeld in drie Air Divisions. Twee van deze Air Divisions waren uitgerust met toestel len van het type Boeing B-17. E.B. van Beers Bronvermelding: Diverse publikaties w.o. Zeitschrift der Genealogiseh- Heraldisehen Arbeitsgemeinschaft "Roland zu Dortmund" e.v. (1977. Heft 4). Boeing Aircraft Company (1991): Seattle 105.000 werknemers Everett 23.500 werknemers vestigingen elders in USA 60.000 werknemers 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 20