"LUCHTIG" NIEUWS door Pol de Soeten Veteranendagen 1998 wederom een groot succes. De Veteranendagen 1998 werden voor de zevende keer op de "Bakermat van de Koninklijke Luchtmacht" de Vliegbasis Soesterberg gehouden. Het is niet alleen de centrale ligging van Soester- berg maar vooral de historie van de Luchtmacht die een extra dimensie aan deze dagen geeft. Na de ontvangst met koffie en cake werden de veteranen welkom geheten door de Cdt. van de Vliegbasis, de kolonel-vlieger B.M.J. Jansen. Na de toespraak van de commandant vond de vlag- genceremonie en de kranslegging plaats. De eerste dag was speciaal voor veteranen die in de perio de van 1945 tot 1950 in Nederlands-Indië hebben gediend en kwamen zo*n 1100 oudstrijders bij een. De tweede dag was bestemd voor de veteranen die de Tweede Wereldoorlog hebben meege maakt. Deze dag werd bezocht door ruim 1500 personen. Tijdens het optreden van de drumband en onder het genot van een drankje hebben oude kameraden en vrienden elkaar ontmoet om oude her inneringen op te halen. Sommigen zeiden een geweldige tijd te hebben gehad maar van tijd tot tijd wel met gevaar voor eigen leven. Op het platform konden de veteranen de Chinook en de Apache bewonderen. Ook dit jaar was Z.K.H. Prins Bernhard weer aanwezig. De Prins werd vergezeld door Lt.Gen. J.F.G.M.A. Maas, Adjudant van de Koningin, Vice-admiraal J.L.A. Van Aalst, Lt.Gen. B.A.C. Droste en de Gen.Maj.b.d. P.P. Schulte. In de middag werd een uivoering gegeven door het Luchtmacht Mannenkoor. De vele veteranen beleefden een geweldige dag en keken al weer uit naar de vetera nendagen in 1999. De aankomst van Z.K.H. Prins Bernhard op de veteranendagen. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 21