Honderdduizendste bezoeker Militaire Luchtvaart Museum. Op maandag 19 oktober j.l. stapte de 10-jarige Bo Mantel uit Driebergen met zijn moeder het MLM binnen. In de hal werd Bo welkom geheten door de directeur van het museum de luitenant-kolonel Dick Piëst. Bo was namelijk die dag de honderdduizendste bezoeker in 1998. Bo ontving uit handen van de directeur meerdere cadeaus, waaron der enkele fotohoeken over de lucht vaart. Zijn moeder ontving een bos bloemen. Luit-Kol Piëst feliciteert Bo Mantel (10) als 100.000ste bezoeker tijdens de Modelbouw Manifestatie. Beëdiging KMA-officieren. Op vrijdag 16 oktober j.l. werden op de Vliegbasis Soesterberg 22 jonge KMA-officieren beëdigd. Onder de nieuwe officieren bevonden zich vier vrouwen, die de eed of belofte aflegden. De bakermat ging die ochtend bedekt onder een laag wolkendek en een dichte mist waardoor het overvliegen van enkele vliegtuigen helaas geen doorgang kon vinden. Als de weersomstandigheden De op 16 oktober j.l. beëdigde officieren met de BDL Luit-Gen. Droste voor een Chinook helicopter. 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 22