UITREIKING EREDIPLOMA'S GENERAAL SNIJDERS FONDS Op maandag 14 december j.l. werden in de Generaal Snijdershal voor de vierde keer de Erediploma's van het Generaal Snijdersfonds uitgereikt. Na het welkomswoord van de directeur van het MLM, de luitenant kolonel J.D. Piest, werd door de voorzitter van de Stichting Generaal Snijders Fonds, generaal majoor b.d. H. Dieters ingegaan op de historie van de Erediploma's en de motieven voor de uitreiking van de diploma's 1998. Hierna introduceerde hij de Commandeur Vlieger b.d. H.J.E. van der Kop, initiator van het in 1995 ingestelde Erediploma. In zijn introductie ging de Commandeur Van der Kop op humoristische wijze in op de historie van onderscheidingen, waarna hij de diploma's uitreikte. De Erediploma's werden uitgereikt: aan Kolonel KLu b.d. A.P. de Jong. die van jongs af zijn interesse en kennis over de militaire luchtvaart, vooral tijdens zijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht als voorlichtingsofficier, maar ook daarna op een zeer aansprekende wijze heeft uitgedragen, niet alleen met lezingen, doch ook met het boek "Vlucht door de Tijd" en vele andere publicaties, zo ook met het tot stand komen van de Open Dagen van de luchtmacht en het organiseren van reünies voor geallieerde vliegtuig bemanningen, die aan de voedsef'droppings" (Operatie Manna) hebben deelgenomen; heeft voorts een belangrijke rol gespeeld in het professionaliseren van de luchtvaartjournalistiek in Nederland. aan de heer J.N. Siecker, die zich in vijftig jaren op voorbeeldige wijze ontwikkelde van leerling monteur vliegtuigtechniek bij de KLM tot hoofd Technische Dienst van Martinair, waarbij hij baan brekend werk heeft verricht op het gebied van het optimaliseren van vliegtuigonderhoud, het ont wikkelen van orginele methodes diverse typen vliegtuigen op snelle, efficiënte wijze om te bouwen voor passagiers- en/of vrachtvervoer. Daarnaast heeft hij belangrijke invloed gehad bij de aankoop van vliegtuigen en mede dankzij zijn inbreng kon de Dakota PH-PBA van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden worden gerestaureerd. aan de Fokker Heritage Trust, de heren Drs A.P.J. van der Holst. P.F.A.M. van de Noort, P.J. de Raaf en M. Zwartelee, die als leden van de Fokker Heritage Trust met grote inzet en veel inventiviteit zorg hebben gedragen dat na het faillissement van de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, door het bijeenhouden en aankopen van het industrieel erfgoed, een substantieel deel van de historie van Fokker voor Nederland is behouden. Zij hebben hiermee een bijzondere prestatie verricht en het belang van de Nederlandse luchtvaart in grote mate gediend. DONATEURSDAG 14 NOVEMBER 1998 Tijdens de donateursdag zijn 8 vluchten verloot. Van zeven personen zijn naam en adres bekend. Deze zijn de dames de la Rive Box-Perrin en van Schendel en de heren van Egmond, van Ernst, Heeneman, Kasteleijn en van de Vecht. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 26