In die hoedanigheid was hij ook de grote animator van het C-X project, het vliegtuig dat hij in het begin van zijn carrière vloog. Het afgelopen jaar bracht ook een reorganisatie en een stuk verzelfstandiging van het museum, als mede het Lockerbie-proces als potentiële buurman. De directeur gaat elders in deze Nieuwsbrief daar nader op in. Over het mogelijke Lockerbie-proces op het Kamp van Zeist wil ik toch wel kwijt, dat ik me zorgen maak. Ondanks verzekeringen van het tegendeel van officiële zijde, acht ik het risico aanwezig dat met het proces in de directe nabijheid gedurende de lange duur daarvan belem meringen kunnen ontstaan in een ongestoorde toegang tot en gebruik van het museum. Misschien maak ik mij zorgen om niets en gaat het proces op die locatie niet door. De toekomst zal het leren. In het nu voor ons liggende jaar zal de Stichting met de museumleiding en de Luchtmachtstaf ver der werken aan de mogelijkheid om de Stichting een grotere rol te laten spelen in de uitvoering van publieksgerichte taken. De uitwerking daarvan vergt juridische en financiële deskundigheid. Vrienden die daarin hun kunde (en enige tijd!) kunnen en willen steken, zijn meer dan welkom. Een eerste aanzet zou kunnen zijn het op zakelijke wijze ter beschikking stellen van historisch film materiaal waarvan de Stichting de exclusieve rechten hoopt te verkrijgen. In ieder geval zullen we niet schromen nieuwe wegen in te slaan en nieuwe bronnen aan te boren in het voortgaande stre ven óns museum zo goed mogelijk te steunen. Ik wens u allen, museumdirectie en -medewerkers, vrijwilligers in het museum, de werkplaats en de shop en natuurlijk alle vrienden een gezond 1999 en veel milenniumbestendigheid toe. F.P. Schulte 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 4