op de Pan-Am Boeing uitleveren. En of dat doorgaat is een vraag, die in en buiten het museum al menige discussie heeft opgeleverd. Als het zover komt, is in elk geval een groot deel van het Kamp Van Zeist bestemd voor dit wereldproces. Tot nu toe blijft het museumterrein buiten schot. Hoge afrasteringen scheiden de museumlokaties van het terrein waar het Lockerbie-proces plaats moet vinden. Het museum heeft de mondelinge toezegging van lokale, provinciale en Haagse bestuur ders dat haar bezoekers ongehinderd kunnen blijven komen en geen gevaar lopen. Het museum houdt een eigen ingang, die mogelijk aan de oostzijde van het Kamp van Zeist komt. Vanuit dit huisje, even buiten het museumterrein, wordt het Schotse grondgebied bewaakt. Nieuwe jeugdgids. Wel iets duurder, maar dan ook met meer paginas is dit jaar de nieuwe Jeugdgids te verkrijgen in de museumwinkel. Voor slechts 5,00 is deze informatieve gids over de militaire luchtvaart te koop. De gids is in begrijpelijke taal geschreven en geschikt als informatieve handleiding voor de jeugd bij een museumbezoek. Ook als naslagwerk voor spreekbeurten of werkstukken op school is de gids goed te gebruiken. Scherpe detailtekeningen verduidelijken de verschillende historische en vliegtuigtechnische onderwerpen die in de gids worden behandeld. Het is een gids voor de jeugd die ook ouderen aanspreekt. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe museumgids voor volwassenen. Deze zal deze zomer te koop zijn de museumwinkel. Gratis is nu al te verkrijgen de museumfolder en de evenementenkalender van het museum. 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 7