"LUCHTIG" NIEUWS door Pol de Soeten Chinook helicopters naar Macedonië. Vanaf de Vliegbasis Soesterberg vertrokken op donderdag 14 januari drie Chinook transportheli- copters naar Petrovae in Macedonië. De heli's zijn daar voor drie maanden gestationeerd. Het gebied ligt ten oosten van Skopje. In alle vroegte waren familieleden van het vertrekkend detachement naar de "Bakermat" gekomen om in hangar 7 afscheid te nemen onder de tonen van de Luchtmachtkapel. Eind 1998 had de rege ring al besloten om deel te gaan nemen aan de onder Frans' commando opererende EXTRACTION- FORCE, dat gestationeerd is in Macedonië. Kort voor vertrek stond het complete detachement aangetreden onder leiding van de detache mentscommandant de majoor-vlieger Peter Hardenbol. Vervolgens meldde hij zich bij de Commandant van de Tactische Luchtmacht, de generaal-majoor Dick Berlijn met de woorden "Wij zijn geheel klaar om onze taak in Macedonië te gaan vervullen". Hierna werden zij door Generaal Berlijn toegesproken. Hierna werd de korte ceremonie beëindigd. Na het opstijgen vlogen de zware heli's nog één keer over het veld om vervolgens koers te zetten naar Parijs waar de eerste stop zou zijn. Op vrijdag 15 januari vertrok het grondpersoneel. Zij maken de vlucht naar Macedonië met een Hercules. Ook nu waren familieleden, vrienden, kennissen en collega's naar Hangar 7 gekomen om afscheid te nemen. De Luchtmachtkapel zorgde wederom voor de muzikale noot. Deze keer werd het personeel toegesproken door de commandant van de Vliegbasis, de kolonel-vlieger Boudewijn Jansen. Hij onderstreepte net als zijn voorganger het grote belang van deze missie. Daarna werd het personeel per bus naar de gereedstaande Hercules gebracht. Na de start vloog de Hercules nog een rondje over het veld en bracht, wankelend met de vleugels, een laatste groet. Opening van nieuwe passagiers- en vrachtterininal op de vliegbasis Eindhoven. Op woensdag 20 januari werd door de Staatssecretaris van Defensie Drs. H.A.L. van Hoof de nieu we passagiers- en vrachtterininal op de Vliegbasis Eindhoven geopend. De opening werd bijgewoond door onder meer de Secretaris-Generaal van Defensie, de bevelheb bers van de krijgsmachtonderdelen en de burgemeesters van de omliggende gemeenten. Het Ministerie van Defensie heeft 235 miljoen gulden geïnvesteerd in de vernieuwing van de infrastructuur van de vliegbasis. Vernieuwing was nodig als gevolg van de invoering van nieuwe vliegtuigtypes van de modern uitgeruste transportvloot ondergebracht bij het 334 Squadron. Verder was het een gevolg van het convenant dat Defensie indertijd had gesloten met de Gemeente Eindhoven inzake grondoverdracht ten behoeve van het bouwplan "MEERHOVEN". In zijn toespraak zei de Staatssecretaris: "Naast bezuinigen blijven we in de krijgsmacht ook inves teren, anders zijn we bezig om de zaak af te bouwen en dat is hier beslist niet het geval. Over het aantal vliegbewegingen wordt al jaren gediscussieerd. Zolang de civiele luchtvaart de militaire niet 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 27