UITGIFTE GELEGENHEIDSENVELOPPEN Stichting Vrienden Traditiekamer MLD In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, is op 5 april 1999 j.l. enveloppe MVKK nr. 34 uitgegeven. De enve loppe is gewijd aan de Lockheed P2V-7 Neptune. Filatelistische gegevens: Enveloppe Frankering Stempels Adressering Insluiter Bestellingen 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vierkleuren druk. Frankeerzegel "Vogelbescherming" 80 cent. Handgestempelde PTT Filatelisten loketstempel Den Helder op 5 april 1999 en stempel MVK De Kooy. De enveloppe wordt verzonden in apart gesloten couvert. Gewijd aan de Lockheed P2V-7 Neptune Door storting van 7,- per stuk. Bij bestelling gewenste nummer vermelden. Het verschuldigde bedrag overmaken op Postbank-nummer 42 73 720 t.n.v. "Gelegenheids enveloppen MVK De Kooy", Den Helder. De enveloppen MVKK 6 t/m 33 zijn nog verkrijgbaar a 8,00 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij bureau-OS&O De Kooy tel.nr. 0223-658703. FDC reünies In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door FDC Reünies, zal op 2 juli 1999, tijdens de landelijke kontaktdag van de Algemene Vereniging Oud-personeel van de Koninklijke Marine, de enveloppen FDC Reünies 15, 15A en 15B worden uitgegeven. De enveloppen zullen gewijd zijn aan de "Historie van de A.V.O.M.". Filatelistische gegevens: Enveloppen 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vierkleuren druk. Frankering FDC 15 Frankeerzegel "175 jaar KNRM" en stempels Handgestempelde filatelieloketstempel Den Helder op 2 juli 1999. FDC 15A Frankeerzegel "150 jaar Binnenvaart-Schuttevaer" Veldpoststempel nr. 41 of 42. FDC 15B Frankeerzegel "150 jaar Binnenvaart-Schuttevaer" Veldpoststempel Koninklijke Marine. Adressering De enveloppe wordt verzonden in apart gesloten couvert. Insluiter Gewijd aan de "Historie van de A.V.O.M". Bestellingen Door storting van 7,- per stuk.Bij bestelling gewenst nummer vermelden. Het ver schuldigde bedrag overmaken op postbanknummer 2677677 t.n.v. FDC Reünies te Schagen. Als u FDC 15, 15A en 15B gelijktijdig besteld betaald u slechts 19,00. Van de serie FDC REÜNIES zijn de enveloppen nrs. 1, 3, 5, 6, 7, 8 t/m 14 nog beperkt verkrijg baar a 7,- per stuk. Een beperkt aantal complete series zijn nog verkrijgbaar. Informatie: FDC Reünies, Nes 42, 1741 NJ Schagen, tel. 0224-213101. 32

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 32