AVIODOME-BIBLIOTHEEK VERHUIST NAAR ANTHONY FOKKER BUSINESS PARK Samenwerking luehtvaartorganisaties leidt tot Nationaal Luchtvaart Kenniscentrum. Intensieve samenwerking tussen de drie grootste luchtvaarthistorische archieven en bibliotheken in ons land heeft geleid tot de oprichting van een Nationaal Luchtvaart Kenniscentrum, dat voorlo pig zal worden gevestigd op het Anthony Fokker Business Park op Schiphol-Oost. De drie samenwerkende organisaties zijn de Stichting Fokker Heritage Trust, de Stichting Nederlandse Bibliotheek voor Lucht- en Ruimtevaart, die de voormalige bibliotheek van de KNVvL exploiteert, en het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. Met diverse andere orga nisaties is overleg gaande om door middel van verdere samenwerking te komen tot uitbreiding van het Luchtvaart Kenniscentrum. Het nieuwe Nationaal Luchtvaart Kenniscentrum is uniek in zijn soort en omvang in de wereld. De bibliotheek van de Aviodome, die wordt beheerd door de Stichting NBLR, is opgericht in 1907 en is één van de grootste luchtvaarthistorische bibliotheken van Europa. Het initiatief tot de oprichting van het Nationaal Luchtvaart Kenniscentrum is genomen door de Stichting Fokker Heritage Trust, na de aankoop van het Fokkerarchief in 1997, en door het Luchtvaartmuseum Aviodome. In verband met de verhuizing naar het Anthony Fokker Business Park zal de bibliotheek van het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol enkele maanden gesloten zijn. Het museum zelf blijft vanzelfsprekend geopend. Voor meer informatie: NBLR: Tel.: 020 - 406 7245 én nblr@aviodome.nl Aviodome: Tel.: 020 - 406 8000. "Luchtsport-weekenden" in de Aviodome op Schiphol. Dit voorjaar zal het Nationale Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol een aantal spectaculaire themaweekenden organiseren. Of men nu met het plan rondloopt zelf een luchtsport te gaan beoe fenen of dat men alleen maar wil genieten van de wijze waarop anderen dat doen: iedereen die gein- teresseerd is in de luchtsport zal tijdens deze weekenden volop aan zijn trekken komen in de Aviodome! De Aviodome wil met deze themaweekenden de periode tussen de succesvolle Fokkerexpositie en de nieuwe tentoonstelling "90 jaar Vliegende Hollanders", die in juli 1999 zal beginnen, over bruggen. Naast de activiteiten tijdens de themaweekenden zal ook nog een groot deel van de nor male tentoonstelling te zien zijn. Tijdens de themaweekenden zal jong en oud geinformeerd worden over diverse luchtsporten: Parachutespringen In het weekend van 10 en 11 april 1999 zal de Aviodome verschillende activiteiten organiseren met als thema "parachutespringen/schermvliegen/zeilvliegen". Hoogte punten dit weekend zijn bijvoorbeeld het maken van een virtual reality parachutesprong en demon straties van het Paracentrum Midden-Nederland. Daarnaast is er ook allerlei informatie op film te vinden rond dit thema. Zweefvliegen Het volgende themaweekend zal plaatsvinden op 24 en 25 april 1999. In dat weekend stort de Aviodome zich in de wereld van het zweefvliegen. Dit weekend kunnen bezoekers verschillende zweefvliegtuigen bekijken, er zullen films te zien zijn en daarnaast organiseert de Aviodome een prijsvraag waarmee zelfs een echte vlucht met een zweefvliegtuig te winnen is! 34

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 34