NOTITIES UIT HET MUSEUM Eerste succes voor Nieuw Guinea expeditie: Kittyhawk gevonden. De expeditie van de stichting en het museum, die momenteel op zoek is naar een Curtiss P-40 Kittyhawk in het Sentanimeer in het voormalige Nieuw Guinea, heeft een eerste succes geboekt. In het Sentanimeer is een Kittyhawk gevonden. Alleen de staart ontbrak van het toestel. Bij een vori ge bergingspoging van een groep amateurs is de staart van het toestel afgebroken. Na een week zoe ken vond de verkenningsexpeditie ook de staart van het toestel in het meer. Deze verkeerd in een zeer slechte staat. Dit meldde de expeditieleider kolonel b.d. René 'd Hollosy op 20 maart vanuit Irian Jaya. Zodra de expeditie terugkeert in Nederland gaat het museum samen met de stichting bekijken of een definitieve berging en restauratie van het toestel mogelijk is. Fokker D.VII terug. Wie recent het Militaire Luchtvaart Museum bezocht heeft het al ontdekt: de Fokker D-VII is terug in het museum. Naast de Farman staat de Fokker D.VII op zijn oude vertrouwde plaats. Deze beroemde jager uit de periode van de Eerste Wereldoorlog was het afgelopen halfjaar uitgeleend aan de Aviodome voor de Fokker-expositie in dat museum. Nu is de Fokker D.VII terug in Soesterberg. Met het faillissement van Fokker dreigde de D.VII verloren te gaan voor Nederland en het Militaire Luchtvaart Museum. Met de niet onaanzienlijke financiële steun van de luchtmacht en de stichting kon de Fokker Heritage Trust indertijd het Fokker erfgoed, waarvan de Fokker D.VII deel uitmaakte, voor Nederland behouden. De Fokker D.VII is een toonaangevend vliegtuig in de historie van de Nederlandse militaire luchtvaart. Het is dan ook de bedoeling het toestel in de permanente tentoonstelling van het Militaire Luchtvaart Museum te handhaven. Wie wat bewaart heeft soms te veel. In het artikel 'Wie wat bewaart, die heeft wat' van Hans Berfelo in de vorige Nieuwsbrief wordt de indruk gewekt dat het museum door het afstoten van poortwachters uit de collectie straks niet of onvoldoende kan beschikken over 'historische" vliegtuigen. Deze poortwachters zouden deel uit moeten blijven maken van de museumcollectie en kunnen dienen als ruilobject. Het collectiebe leid van het museum is gericht op het verzamelen, beheren en in stand houden van o.a. de ver schillende historische vliegtuigen van de Nederlandse militaire luchtvaart. Van de verschillende types wil het museum tenminste één en als het mogelijk is enkele exemplaren (als ruilobject) voor de collectie verwerven en handhaven. In het bijgestelde collectiebeleid wil het museum inderdaad af van het beheer van de grote hoeveelheden poortwachters bij KLu-onderdelen, opleidingscholen en andere instellingen. Met uitzondering van de 'kaasjager' van Twenthe bezit het museum meer dere exemplaren in goede staat van de types die als poortwachter in gebruik zijn. Het museum blijft het beheer voeren over de eigen collectie en de depotcollectie van het museum. Maatregelen zijn getroffen dat het museum nog steeds wordt geraadpleegd als de luchtmacht vliegtuigen of andere objecten definitief afstoot, dat geldt ook voor de poortwachters of vliegtuigen van de luchtmacht die bij andere instellingen staan. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 4