Pli'Ajii toestel dichter bij het publiek te brengen en nieuwe sponsers te venverven. Houders van certificaten werden daarbij in de gelegenheid gesteld het toestel van dichtbij te bewonderen. De spanning werd steeds groter. Vier weken voor de deadline was er 610.000 gulden binnen, dus nog lang niet genoeg. Het project had nu behoefte aan grote klappers. En die bleven niet uit Dank zij het VSB Fonds en de KLM, die aankondigde ook alle extra kosten voor zijn rekening te nemen die waren voortgekomen uit de sponsor vluchten door Nederland schoot het te venverven bedrag een flink eind omhoog. Maar toen uiteindelijk, kort voor de deadline de Mondriaan Stichting, de eerste bijdrage uit het pas gevormde ''Aankoopfonds Collectie Nederland" voor alle museale collectiegebie- den, van 450.000 gulden op tafel legde, en "De Grote Sponsor Loterij" bereid was een bedrag van 250.000 gulden bij te dragen, kon een opgetogen Arno van der Holst op 7 oktober kort na 16.00 uur mededelen dat de "Uiver" in Nederland kon blijven. De "echte" Uiver, van de beroemde Melbourne- race in 1934. verongelukte op zijn tweede vlucht naar het toenmalig Nederlands-lndië in de Syrische woestijn. De tweede en nu Neder landse Uiver is een getrouwe kopie van de Uiver uit 1934. Het toestel was ook in 1983-84 al eens in Nederland ter gelegenheid van de 50- jarige jubileum viering van de Melbourne-race. Met de nieuwe aanwinst zullen geen commer ciële vluchten worden gemaakt, wel zal het toe stel voorvliegen op luchtvaartmanifestaties in binnen- en buitenland. De bedoeling is het toestel ten minste nog twee jaar luchtwaardig te houden en daarna onder te brengen in de nieuwe vestiging van de Aviodome. Daarmee heeft de Aviodome een grote verant woordelijkheid op haar schouders genomen, de kosten zullen blijven en daarom zal de actie om fondsen te verwerven voorlopig doorgaan. Om dit brok historie in de lucht te houden zijn dan ook nog vele bijdragen nodig. Hiervoor zijn cer tificaten te koop aan de kassa van de Aviodome maar ook kan voor meer informatie hierover gebeld worden naar 020-4068000. Ik feliciteer de directeur van de Aviodome Arno van der Holst en allen die hebben bijgedragen aan het slagen van dit fantastische initiatief, van harte. Zij hebben werkelijk een stuk lucht vaart historie voor Nederland weten veilig te stellen. Dat we nog lang van het prachtige geluid van haar beide motoren mogen genieten. Hans Berfelo Een beeld zoals dat op diverse vliegvelden was te zien tijdens de promotie-tour van de Uiver. 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 23