LUCHTVAARTKALENDER 2000 De twaalfde uitgave van de succesvolle luchtvaartkalender is weer verschenen. En in het millenni um jaar met het thema: "Nederlandse Militaire Luchtvaarthistorie". Vanwege de eeuw-wisse ling is het een byzondere kalender geworden. Daar is naar gestreeft door voor deze luchtvaartka lender, inplaats van de gebruikelijke foto's, reproducties van luchtvaartschilderijen van bekende luchtvaartschilders te gebruiken. Daar een deel van deze schilderijen privé bezit is, is een groot deel daarvan nimmer gepubliceerd. Met deze luchtvaartkalender 2000. hoopt de uitgever te berei ken dat iets van de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis uit de periode 1935 - 1985 kan worden herbeleeft. Het betreft uiteraard slechts een kleine greep uit de vele vliegtuigtypes die de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (ML-KNIL), Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de Marineluchtvaartdienst (MLD) rijk zijn geweest. De figuratieve schilderkunst, zoals die door de betreffende luchtvaartschilders wordt beoefend is erop gericht vliegtuigen op treffende en sfeervolle wijze in olieverf, acry lverf of als gouache vast te leggen. Door het verschil in toegepaste technieken en de individuele interpretaties van de kunstenaars is aldus een boeiend beeld van de werkelijkheid onstaan. De luchtvaartkalender is mede tot stand gekomen door de welwillende medewerking van de beken de luchtvaartschilders W.(Bil) Boon, Jac. Cobussen, John van Hest, L.A.M. van 't Hof. Nico M. Peeters, Thijs Postma, Robert Taylor, Ronald Wong en Jaap Zandstra. De indeling van de kalender is als volgt. Formaat 25 x 36 cm. Enkel- zijdig bedrukt op 180 gr. hoogwaardig kunstdruk papier in full-color. Dertig reproductiefoto's worden begeleid door een verklarende tekst. Foto-for maat 20 x 25 cm. en 8 x 12 cm. Tevens een geheel nieuwe lay-out van het kalendarium. De kalender is samengesteld en uitge bracht door Peter Korbee. Deze fraaie Kalender 2000 is verkrijgbaar bij div. KLu WZZ-shops, Toko MVKV en MVKK. Museumshop "De Brik" van het Militaire Luchtvaart Museum, Aviodome museum. Luchtvaart Hobby Shop te Aalsmeerderbrug en Flash Aviation te Eindhoven. Tevens kan de kalender worden verkregen door een bedrag van f. 27,50 (incl. porto) over te maken op postbanknr. 2567434 t.n.v. Korbee-promotie: MLD te Rijnsburg, o.v.v. kalender 2000 en uw postadres. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 27