16e Nationale Luchtvaartbeurs in Aviodome Met op zaterdag de Nationale Vliegtuig Herkeiinings Kampioenschappen. Op zaterdag 6 en zondag 7 november a.s. wordt in het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol voor de zestiende keer de Nationale Luchtvaartbeurs georgani seerd. Meer dan 140 stands zullen in het museum worden opgesteld temidden van de 25 historische vliegtuigen die onderdeel uitmaken van de grote overzichtstentoonstel ling "90 Jaar Vliegende Hollanders". Er wordt verwacht dat hij de beurs vooral herin neringen aan de Uiver, zowel van de vlucht in 1934 als die in 1983-'84, veel belang stelling zullen krijgen en op grote schaal zullen worden verhandeld en geruild. Tijdens de Nationale Luchtvaartbeurs. die ook bekend geworden is als het 'Avioplein', krijgen dui zenden belangstellenden de gelegenheid om alles wat met de vliegerij te maken heeft, te kopen, te verkopen of te ruilen. Naast de altijd populaire luchtvaartboeken en -tijdschriften zullen ondermeer vliegtuigmodellen en -bouwdozen, foto's en dia's weer ruime aftrek vinden. Ook zullen er weer pro pellers, cockpitinstrumenten en misschien zelfs complete vliegtuigmotoren, worden aangeboden. Daarnaast is er de laatste jaren een grote belangstelling ontstaan voor moderne digitale luchtvaar tinformatie, zoals videobanden, computerdiskettes en CD-ROM's met o.a. vliegspellen en lucht vaartfilms. Mensen die zelf een stand willen huren (fl 30,00 voor één dag of fl 45.00 voor twee dagen) kunnen een inschrijfformulier aanvragen door contact op te nemen met het Nationale Luchtvaartmuseum Aviodome. Door dit jaar twee beurzen te organiseren, hoopt het museum aan de volledige vraag om stands te kunnen voldoen. Tijdens de eerste dag van de beurs, op zaterdag 6 november, worden om 14.00 uur ook de Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen georganiseerd, ledereen kan daaraan, zowel individu eel als in een team van drie personen, meedoen. Er is een sensationeel prijzenpakket met een waar de van duizenden guldens. Hoofdprijzen zijn een ballonvaart, die beschikbaar wordt gesteld door A3 Ballon uit Harfsen. en een proefles in een Ultra-light vliegtuig bij de vliegschool Skyriders in Lelystad. De luchtvaartbladen Luchtvaartwereld, Vliegende Hollander en Onze Luchtmacht heb ben jaarabonnementen beschikbaar gesteld. Er worden bij de herkenningskampioenschappen dia's vertoond van drie categorieën vliegtuigen: actuele militaire vliegtuigen, actuele civiele vliegtuigen en historische vliegtuigen. Deelnemers aan het kampioenschap kunnen meedoen aan één van deze categorieën, of alle categorieën tegelijk. Iedereen die meer dan 50 van de vliegtuigtypen herkent, ontvangt een internationaal erkend bre vet. Deelnemers kunnen op 1 november vanaf 13.00 uur inschrijven. De kampioenschappen wor den georganiseerd in samenwerking met de afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL. Deelname is gratis; er moet wel worden betaald voor de toegang tot het luchtvaartmuseum Aviodome. Ook dit jaar rekent de Aviodome op spectaculaire herkenningskampioenschappen en een gezellige en sfeervolle luchtvaartbeurs, met twee dagen lang meer dan honderdveertig stands vol verrassin gen. Het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol is zowel op zaterdag 6 november als op zondag 7 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Tel. 020 406 8000. 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 28