coop, waarmee men foto's, zij het in spiegelbeeld, kon projecteren op de muur. Meer van deze zijn de overhead-projector, de film en de video. Sinds kort kunnen leerling-vliegtuigherkenners zélf via een floppy op de PC afbeeldingen tevoorschijn toveren en deze herkennen (of niet), waarna de score meteen zichtbaar wordt en zonodig alsnog kan worden gecorrigeerd. Gezien de steeds hogere snel heid waarmee moet worden herkend, wordt tegenwoordig toegewerkt naar "totaal-herkenning", waarbij niet zozeer op de detail-verschillen wordt gelet, ook al omdat het beeld wordt verstoord door de sterke variatie in externe wapens en andere aanhangsels. Hobby Naast militaire vliegtuigherkenning nam na de oorlog de vliegtuigherkenning als hobby, niet in de laatste plaats van verkeers- en sportvliegtuigen toe. Lange tijd stond bij (het oude) Schiphol een waarschuwingsbord voor automobilisten "Kijk op de weg en niet in de lucht". Het aantal verschil lende vliegtuigtypes is in de vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog nogal afgenomen, maar daar staat tegenover dat het herkennen van het individuele vliegtuig, de registratie en de luchtmacht of maatschappij, sterk in belangstelling is gegroeid. Naast een - militaire - noodzaak werd vliegtuig herkenning, in diverse vormen, ook een veelbeoefende hobby. Kampioenschappen Reeds kort na de oorlog begon onder diegenen die zich - min of meer professioneel - met vlieg tuigherkenning bezig hielden het verlangen op te komen die verworven kennis ook met elkaar te meten. Zo ontstonden in de jaren vijftig de Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen (NVHK), eerst nog sterk operationeel gericht op vliegtuigen "die ons luchtruim konden binnen vliegen". In de loop der jaren veranderden de NVHK van karakter. Het militair-operationele accent verdween en maakte plaats voor een brede waardering voor kennis van de luchtvaart, historische luchtvaart incluis. Sinds meer dan twintig jaar worden deze Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen nu reeds georganiseerd door de Afdeling Luchtvaart kennis van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart. Gezien de steeds meer uiteenlopende maar niet verminderde belang stelling voor het herkennen van vliegtuigen hebben de NVHK zich ontwikkeld tot een krachtme ting in drie categorieën, civiele, militaire en historische machines. Prijzen zijn beschikbaar voor de besten in de genoemde categorieën, alsmede voor de beste all-round herkenner en het beste all round team. Nieuw dit jaar is een speciale prijs voor de beste herkenner jonger dan 17 jaar. Hoofdprijzen zijn o.a. een ballonvlucht met A-3 BALLON te Harfsen (bij Deventer) en een proef vlucht met een Ultra Light vliegtuig van Vliegschool SKYRIDERS te Lelystad. Ook dit jaar zullen de NVHK weer plaats vinden in het Aviodome op Schiphol, en- wel op zaterdag 6 november, als onderdeel van de Luchtvaartbeurs. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 30