NOTITIES UIT HET MUSEUM De drukke zomermaanden zijn weer achter de rug. Ruim 20.000 mensen bezochten in de vakan tiemaanden juli en augustus het museum. De zomermaanden zijn voor de vrijwilligers en de vaste medewerkers van het museum een periode van hard werken, maar de voldoening is groot als je ziet hoeveel bezoekers enthousiast door het museum dwalen. Ondanks de aanhoudende warme zomer dagen. waarop je venvacht dat de toeristen richting het strand en de waterkant gaan. bezochten hon derden dagjesmensen de historische vliegtuigcollectie in het museum. Tentoonstelling 'Vliegen voor vrijheid' maand langer in museum De zomerexpositie 'Vliegen voor Vrijheid* trok veel aandacht van zowel de media als het publiek. De tentoonstellingsspecialiste van het museum, mevrouw Christel Rongen, is er wederom in geslaagd een bijzonder expositie neer te zetten, waarbij zelfs een levensechte kopie van de Berlijnse muur in het museum is geplaatst. Aan weerszijden van de muur wordt met behulp van objecten, foto's, geluidsfragmenten en propagandamateriaal van de NAVO en het Warschau Pact een beeld geschetst van de koude oorlog, die dit jaar tien jaar achter ons ligt. Met name de rol en opbouw van de Koninklijke Luchtmacht ten tijde van de Koude Oorlog komt aan bod. De tentoon stelling 'Vliegen voor Vrijheid* is nog tot 1 november te zien in het museum. Dit is een maand lan ger, dan oorspronkelijk gepland. Met name de belangstelling van scholen voor de tentoonstelling is voor het museum een reden om de tentoonstelling langer aan te houden. Expositie vredesoperaties vertraagd De laatste tentoonstelling van dit jaar handelt over de vredesoperaties van de Nederlandse lucht strijdkrachten na de val van de muur. Deze tentoonstelling wordt in de Vreeburghal opgebouwd en het is de bedoeling dat deze expositie daar permanent blijft. De expositie heeft helaas vertraging opgelopen. Het museum beschikt op dit moment nog over onvoldoende objecten om een goed beeld te schetsen van de verschillende vredesoperaties, die met de verschillende wapensystemen de afge lopen tien jaar zijn uitgevoerd. De conservator. Bas Kreuger, venvacht in november over voldoen de materiaal te beschikken om een verantwoorde tentoonstelling in te richten. 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 3