emblemen is een halfrond doorzichtig doek geplaatst waarop door lichtinval een steeds wisselend licht wordt geprojecteerd. Achter het doek zullen propellerbladen van een in de Tweede Wereldoorlog verongelukt vliegtuig worden geplaatst. In het midden van de ruimte komt een beeld scherm waarin de bezoeker de gegevens van de gevallenen van de Nederlandse luchtstrijdkrach ten, waaronder die van de MLD en de ML-KNIL, kan opzoeken. Ook de lokaties en de periode als mede de omstandigheden waaronder deze slachtoffers zijn gevallen kunnen, voor zover deze gege vens bekend zijn. op het scherm worden nagegaan. De gedachtenisruimte krijgt twee belangrijke functies. Allereerst is de ruimte een plek van bezinning en herdenking voor nabestaanden, oude en jonge veteranen en bezoekers. De tweede functie van de ruimte is een educatieve. Bezoekers kunnen op eenvoudige en snelle wijze veel informatie vinden over de inzet van de Nederlandse militairen van de luchtstrijdkrachten. Voor de lezers van de Nieuwsbrief is als primeur het schetsontwerp van de nieuwe ruimte afge drukt. i> Detail gedachtenis ruimte

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 5