De Fairey SWORDFISH oftewel de 'STRINGBAG' Inleiding In de Tweede Wereldoorlog heeft de Fairey Swordfish als Brits boordvliegtuig bij diverse maritieme operaties, verouderd als hij was, een legendarische rol gespeeld. De Swordfish was ook het eerste vliegtuig van 860 squadron van onze Marineluchtvaart dienst, dat in juni 1943 in dienst werd gesteld. Hierna een relaas over de legendarische Swordfish. Hoe het begon De Admiraliteit wenste een veelzijdig torpedo vliegtuig. In 1933 had Fairey op eigen kosten de T.S.R. I ontwikkeld, bestaande uit een buizenconstruc tie bekleed met doek. die in maart zijn eerste vlucht maakte. Deze tweedekker vertoonde reeds grote gelijkenissen met zijn uiteindelijke opvolger en werd gevlogen met de Siddeley Tiger of Bristol Pegasus stermotor voorzien van een tweebladige propeller. Nadat door een ongeval de T.S.R. 1 verloren was gegaan, werd de T.S.R. II. voorzien van diverse verbeteringen en een extra cockpitruimte bet eerste prototype van de Swordfish, die zowel van een wielonder- stel als met drijvers moest kunnen worden voor zien en met een katapult van grote schepen moest kunnen worden gelanceerd. Behalve dat moesten de vleugels met de hand opvouwbaar zijn. Het Air Ministry, toen nog oppermachtig bij de keuze van het materieel van de Fleet Air Arm. keurde het toestel na verschillende proe ven goed en in april 1935 werd een bestelling Swordfish als drijvervliegtuig. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 8