Naoorlogse activiteiten De inmiddels tot kapitein-vlieger bevorderde Van Daalen Wetters zou. nadat hij in mei 1946 werd ontheven van zijn detachering bij de RAF, nog enkele jaren aan de Nederlandse Leger- luehtmacht verbonden blijven. In de tweede helft van de jaren '40 vloog hij voornamelijk straaljagers.16 Op 24 mei 1950 vertrok hij als detachements commandant met 44 Nederlandse leerling-vlie gers per KLM-lijnvliegtuig naar Randolph Air Force Base in Texas. Via de AT-6 Harvard ver volgden de toekomstige jetvliegers hun oplei ding op onder meer Williams Air Force Base in Arizona, waar de vliegopleiding op de T-28. T-33 en F-80 werd voltooid.17 Van Daalen Wetters werd als vlieginstructeur en liaison officier op Willams AFB geplaatst. Na het eerste contingent volgden er nog enkele klassen. In 1956 kwam aan de jachtvliegoplei- ding in de Verenigde Staten (voorlopig) een einde. Op 12 maart van dat jaar ontvingen op Bryan Air Force Base in de staat Texas de laat ste tien Nederlandse jachtvliegers hun brevet.18 Majoor-vlieger Van Daalen Wetters werkte op dat moment al niet meer bij de Koninklijke Luchtmacht. Na zijn dienstverlating emigreerde hij in 1953 - hij was kort tevoren getrouwd - naar de Verenigde Staten. In het 'beloofde land" bleef hij werkzaam in de luchtvaart. Hij ver diende zijn brood als testvlieger bij Lear Siegler, McDonnell Douglas en Lockheed Aircraft. In opdracht van deze laatste werkgever Eind mei 1950 maakte het KLM-toestel met aan boord detachementscommandant Van Daalen Wetters en een veertigtal leerlingvliegers op het vliegveld Idlewoord bij New York een tussenlan ding. Op de foto ziet men de opgewekte Nederlandse cadetten en hun commandant. De uiteindelij ke bestemming, Randolph Air Force Base in Texas, werd kort daarna bereikt, waarna werd aange vangen met de vliegopleiding van deze nieuwe generatie Nederlandse jetvliegers. (Foto: ANP via SLH) 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 14