BIJLAGE II BIJ No.320 SQUADRON INGEDEELDE BRITSE COMMONWEALTH BEMAN NINGSLEDEN Datum 1ste Aantal gemaakte Rang en Naam Kwaliteit oorlogsvlucht oorlogsvluchten F/0 G.Aitken navigator 04.04.45 10 Sgt. H.A. Berry navigator 02.02.45 51 P/0 R. Bradbury vlieger 11.09.44 57 F/L A.G. Burgess navigator 25.02.45 25 F/0 Colby 06.02.45 2 F/0 D.A. Collett vlieger 09.09.44 34 F/0 Crowhurst 06.02.45 2 P/0 de Decker 23.03.45 15 F/Sgt. R.P. Danskin tel./sch. 01.09.44 55 P/0 R.H. Dickson vlieger 01.09.44 52 F/Sgt. D. Ferguson navigator 11.09.44 58 F/0 K. Fosterbrass schutter 13.01.45 27 Sgt. A.J. Fowler schutter 09.09.44 34 Sgt. G.W.G. Gardner schutter 02.02.45 37 W/Cdr. K. Gray vlieger 06.10.44 15 F/0 H.V. Guest tel./sch. 25.04.45 2 F/Sgt. A.L. Hamilton navigator 09.02.45 32 F/Sgt. M.D. Hook schutter 08.09.44 58 F/Sgt. A.J. James schutter 11.09.44 53 F/Sgt. R.L. Jennings schutter 11.09.44 51 F/Sgt. R.B. King tel./sch. 09.09.44 34 F/O J.G.L. Kitson navigator 09.09.44 34 F/O K.J. Knight navigator 13.01.45 2 F/0 P.C. Knudsen navigator 25.04.45 2 F/Lt. Lees 06.02.45 2 S/Ldr. Lempert' 29.01.45 1 F/Sgt. S.C. Leschak tel./sch. 25.04.45 2 W/Cdr. L.A. Lynn DFC, DSO. vlieger 18.09.43 30 F/Sgt. K.F. Marston 11.09.44 50 W/0 L.W.Martin navigator 06.10.44 18 Sgt. K.L. Mackenzie schutter 24.03.45 39 Sgt. J. McDonald schutter 25.02.45 50 F/Sgt. E. McNair schutter 25.12.44 21 Sgt. H.F. McVinnie schutter 03.02.45 49 Sgt. J.M. McMillan navigator 01.09.44 22 W/Cdr. H.G. Marriott vlieger 13.01.45 27 F/Sgt. H.V. Mehrtens schutter 01.09.44 54 Sgt. Mensingh 01.12.43 1 W/Cdr. Mitchell vlieger 06.02.45 2 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 22