Eén van de Grumman F-14B Tomcats die op de vliegbasis Leeuwarden aan de oefening "Frisian Flag" deelnam. Sinds de Kosovo-crisis is het aanzien van Nederlandse F-16 vliegers in internationaal opzicht met sprongen omhoog gegaan, vooral vanwege het feit dat op de tweede dag van de oorlog een Servische MIG-29 door een Nederlandse F-16 werd neergehaald. Volgens Kolonel Willemse en Kapitein-vlieger Maurice Schonk heeft de Luchtmacht in Kosovo haar visitekaartje afgegeven. Op zondag 3 oktober j.l. kwamen op de Vliegbasis Leeuwarden zes F-18's, twee F-14Bs en twee EA-6B Prowlers aan. Deze vliegtuigen waren afkomstig van de USS John F. Kennedy» die in de omgeving van Malta voer. De door de Amerikanen meegebrachte Prowlers zijn professionals in elektronische oorlogsvoering. In een toestel bevinden zich vier bemanningsleden, twee bemanningsleden bedienen de stoorzen ders. Zij moesten wel handelen volgens de opgedragen consignes. Dit om moeilijkheden met Schiphol te voorkomen. Alle vliegtuigen die aan de oefening deelnamen waren in staat om doelen buiten hun gezichtsveld aan te vallen. Alleen de deelnemende (oude) F-16s van Volkel konden hieraan nog niet voldoen. Op 6 oktober j.l. bevonden zich op een gegeven moment zelfs 80 toestellen in de lucht. Het was de bedoeling dat de aanvallende vliegtuigen vier trucks op Vlieland, het Duitse fregat Brandenburg en de Patriot-raketinstallaties in de Marnewaard zouden uitschakelen. Als alles volgens plan verloopt staat de volgende oefening Frisian Flag 2000 in september gepland. Apache tijdelijk aan de grond In navolging van de Amerikaanse landmacht heeft de Nederlandse luchtmacht besloten om een gedeelte van de bewapende helikopters van het type AH-64A Apache voorlopig aan de grond te houden. Het gaat hierbij om de twaalf geleasde Apaches van de Amerikaanse landmacht uit Heidelberg, die 33

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 33