de Koninklijke Luchtmacht sinds november 1996 op de Vliegbasis Gilze Rijen in dienst heeft. Begin 1999 heeft zich in de Verenigde Staten een vliegincident voorgedaan waarbij een Apache van dit type was betrokken. De bemanning bracht het er overigens goed vanaf. Gebleken is, dat er zich problemen kunnen voordoen met de aandrijving van de staartrotor. Volgens de fabrikant Boeing zijn er in de periode die ligt tussen 1984 en 1997, meer dan 900 helikopters van dit type gebouwd. Naast Nederland en de Verenigde Staten vliegen ook de strijdkrachten van Egypte, Israël, Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Griekenland met de A-uitvoering van de Apache. De Koninklijke Luchtmacht heeft bij Boeing dertig toestellen van het type D besteld (de gemoder niseerde versie). Van dit type heeft de Luchtmacht er inmiddels zeven in gebruik. Het probleem met de staartrotor doet zich volgens Boeing niet bij de Apache van het D-type voor. Beëdiging luchtmachtofficieren Op vrijdag 8 oktober j.l. werden voor het front van de troep 29 luchtmachtofficieren op de 'Bakermat' beëdigd, nadat zij eerder dit jaar met goed gevolg hun studie aan de Koninklijke Militaire Academie hadden be-eindigd. In aanwezigheid van genodigden, ouders, familie, vrienden en bekenden legden zij de eed of de belofte af. Het blijft ieder jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis wanneer een aantal jonge mannen en vrouwen luid en duidelijk te kennen geeft dat zij voor een leidinggevende functie binnen de Koninklijke Luchtmacht kiezen. De beëdiging verliep zelfs vlotter dan andere jaren. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht De plaatsvervangend Bevelhebber van de Koninklijke Luchtmacht, de Luitenant-Generaal P.J.M. Godderij gaf aan de jonge net beëdigde officieren in zijn toespraak mee dat samenwerking één van de belangrijkste speerpunten is binnen de Luchtmacht. Vliegen in een F-16 is slechts voor een enkeling weggelegd! De Koninklijke Luchtmacht is, ondanks de verdere vermindering van het aantal vliegende squadrons, voortdurend op zoek naar nieuwe vliegers. Op een voorlichtingsdag van de Koninklijke Luchtmacht op Soesterberg waren plm. 250 jonge mensen afgekomen. Zij willen allemaal ooit een vliegtuig besturen, niet één uitgezonderd. Vanwege uitbreiding van de helikoptervloot heeft de Luchtmacht op het ogenblik vooral behoefte aan helikoptervliegers. Velen waren tijdens een bezoek aan de Studie-beurs in Utrecht in contact gekomen met medewer kers van Personeelsvoorziening KLu. Naar aanleiding van het door hen ingevulde belangstellings registratieformulier werden zij uitgenodigd voor een voorlichtingsdag, die op 18 oktober 1999 plaats vond op Soesterberg. 34

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 34