korporaal in het 6e Regiment Bereden Veldartillerie. Spoedig na de Duitse bezetting van Nederland raakte de student betrokken bij illegale activiteiten van de verzetsgroep die zich rondom de Delftse hoogleraar J.A.A. Mekel had geformeerd. Zo speelde hij onder meer een belangrijke rol bij de liquidatie van de reserve kapitein J. Bouwer op 11 december 1940. Nadien kwam een langer verblijf in Nederland hem steeds minder gewenst voor. Dit temeer omdat zijn compagnon bij deze verzetsactie, H. de Man, inmiddels gevangen was genomen en tij dens de Duitse verhoren door zou kunnen slaan.4 Voor de oorlog had Van Daalen Wetters waar schijnlijk op Ypenburg enige vliegervaring opgedaan. Een vlucht per vliegtuig leek daarom realiseerbaar. Een vergevorderd plan om met een sportvliegtuigje de Noordzee over te steken kon echter niet worden uitgevoerd. Na de twee succesvolle ontvluchtingen vanaf Schiphol en het IJ met respectievelijk een Eokker G-l en een Fokker T-8W begin mei 1941, verwijderde de bezetter alle propellers van civiele vliegtui gen. En dus moest Van Daalen Wetters een andere weg bewandelen. Hij koos daarop voor de kortste route: per vaartuig over de Noordzee. Een eerste poging met een reddingboot vanuit Den Helder ketste af op het uitblijven van hulp. In 1997 vertelde hij de auteur hoe hij vervol gens te werk ging: tenslotte heb ik met een vrind van mij. Jaap van Hamel, een plan ge maakt. We zijn naar Warmond gegaan en heb ben daar een kano gekocht die opvouwbaar was.5 Je moest het houtwerk in elkaar zetten, dan ging er vervolgens een rubber ding omheen dat je kon afsluiten. We hebben er ook nog een zeiltje op gemaakt. Jaap van Hamel en ik had den samen aan watersport gedaan en wisten een beetje van zeilen af. Om een lange historie kort te maken: wij moesten een donkere nacht heb ben, oostenwind en een kalme zee".6 Voorbereidingen en vertrek In de avond van donderdag 19 juni 1941 brach ten Van Daalen Wetters en Van Hamel, bijge staan door Rudi's broer Max en medicijnenstu dent Paul der Kinderen, de kano en de buiten boordmotor per bakfiets naar het Zeehospitium in Katwijk aan Zee. Onder dit herstellingsoord voor TBC-patiëntjes liep een tunnel die reikte tot op het strand. Dit bood de mogelijkheid om ongezien, onder de boulevard door, op het strand te komen. De bewuste donderdagavond brachten zij het vaartuig naar de onderaardse vluchtweg en keerden vervolgens naar huis terug. De volgende avond fietste het viertal weer naar Katwijk. Midden in de nacht zetten zij de vouwkano in elkaar.7 "Toen was het wachten tot de Duitse patrouille op de weg boven ons voor bij was. Dit hadden we van tevoren vele malen geoefend zodat we precies wisten hoe lang we de tijd hadden" aldus Van Daalen Wetters. Nadat de Duitse patrouille was gepasseerd, openden zij de deur en slopen voorzichtig het strand op. Door het lage tij moesten ze een behoorlijk eind sjouwen met het zwaarbeladen bootje. Na haastig en fluisterend afscheid te hebben genomen van hun helpers vertrokken Rudi van Daalen Wetters en Jaap van Hamel omstreeks half drie in de nacht van 20 op 21 juni 1941 op weg naar de vrijheid. Door het lage tij en het fluorescerende schijnsel dat het ped delen door het water opleverde ("elke voetstap in het water leek op een vuurwerk op de Scheveningse boulevard") konden ze aanvanke lijk alleen het zeiltje opzetten. Toen de twee eenmaal buiten gehoorafstand van de kust waren, trachtten ze de buitenboordmotor te star ten. Wat ze echter ook probeerden, met geen mogelijkheid gelukte het deze aan de praat te krijgen. Uiteindelijk besloten ze toen maar het apparaat, inclusief de benzineblikken over boord te zetten. Een lange tocht Toen het in de vroege ochtend licht begon te worden, was de Nederlandse kust nog maar nauwelijks zichtbaar. Op dat moment profiteer den de twee nog van de oostenwind. De tweede dag op de Noordzee stak evenwel een westen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 9