VOORNAAMSTE AMERIKAANSE BOORDVLIEGTUIGEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG Inleiding Toen de Tweede Wereldoorlog in 1939 in Europa begon had Amerika minder vlieg kampschepen dan Japan in de vaart, met daarop deels verouderende vliegtuigen, waar van vervanging juist begon. Doordat de Britse Fleet Air Arm broodnodig moderne boordvliegtuigen behoefde, sloot de verwerving daarvan mooi aan op de in Amerika, in gang gezette modernisering van boordvliegtuigen. Reeds voor de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 dec. 1941, waardoor de VS in de oorlog kwam, werd in begin van dat jaar besloten tot de bouw van grote carriers, de Essex klasse en de lichte Independence klasse, waarna escorte carriers in diverse for maten van de werven begonnen te komen. In 1941 beschikte de USNavy nog over de vol gende boordvliegtuigen. Als jachtvliegtuig was de Grumman F4F Wildcat juist aan boord gekomen. Als torpedobommenwerper was de trage Douglas TBD Devastator in dienst, die aan het begin van de oorlog nog actie zag. maar alras niet bleek te voldoen. Als verkenner/duikbommenwerper was de Vought SB2U Vindicator in dienst, die echter verre de mindere was van de wat later in dienst gekomen verkenner/duikbommenwerper van Douglas de SBD Dauntless, die zich laten zou leren kennen als een uiterst betrouwbare, effec tieve machine. Algemene eisen die werden gesteld waren: - de boordvliegtuigen moeten tenminste vergelijkbare prestaties bieden als de tegenstanders; - zij moeten de gemiddelde vlieger een betrouwbaar platform bieden, ook bij het deklanden; - zij moeten betrouwbare motoren hebben en een groot incasseringsvermogen hebben bij luchtgevechten of in verband met lucht afweer. In dit verband zij opgemerkt, dat de USNavy opteerde voor stermotoren, daar die vergeleken met lijnmotoren minder kwestbaar waren voor kogels en granaatscherven. Juist in die tijd kon den stermotoren steeds grotere vermogens leve ren. Bij schade aan cilinders konden zij toch vaak nog met minder cilinders blijven draaien. En dat is in de praktijk gebleken. Bij een vloei stof gekoelde motor betekende een lek in de vloeistof al gauw het einde van de motor en het einde van de vlucht. In de oorlog in de Stille Oceaan hebben boord vliegtuigen een immens belangrijke rol gespeeld, niet alleen bij zeeslagen tussen 'car riers' onderling, zij effenden echter ook het pad voor landingsoperaties van mariniers en leger. Het begin verliep echter moeizaam. De Slag in de Koraalzee op 7 en 8 mei 1942 bracht de eer ste zeeslag tussen vliegkampschepen, dus tus sen boordjagers, torpedo- en (duikbommenwer pers. Er vielen veel lessen uit te leren, die voor het eerst in de Slag om Midway van 3 tot 6 juni 1942 werden toegepast. Die gevechten groeiden tot een immense omvang en zouden de uitslag van de oorlog bepalen. 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 10