a Bitch Second Class!' daarnaast werd hij veel vuldig 'the Beast' genoemd. Een automatische piloot was daarom nodig. Ofschoon de prestaties tegenvielen, die wel wat beter waren dan van de Dauntless, werd de Helldiver pas sedert begin 1944 meer in plaats van de Dauntless ingezet, ook bij de Amerikaanse Mariniers. Zijn naam bleef discutabel. Zo gingen 40 van de 50 Helldivers verloren, ingezet om na de Slag bij de Filipijnen, de Japanse vloot aan te vallen. De Amerikaanse marineleiding had echter met de aanschaf van de Helldiver een weg ingeslagen, waarvan terugkeer niet meer mogelijk was. De aan de Fleet Air Arm aangeboden Helldivers werden na grondige testen afgekeurd om van Britse vliegkampschepen te opereren: it's an aircraft with too many bugs!*. In totaal liepen toch ca 7120 Helldivers van de band van diver se fabrieken, waaronder een kleine 1000 de Mariniers toevielen, omdat de USArmy Air Force van de Helldiver afzag vanwege zijn 'reputatie*. Na de oorlog werden zij niet meteen uitgefaseerd. Een aantal werd ingericht als onderzeebootbestrijder. Anderen kwamen enige jaren in buitenlandse dienst. Zij werden ten slotte vervangen door de befaamde Douglas Skyraider, waarin alle lessen van Dauntless en Helldiver werden verwerkt. De Skyraider zou in Korea en Vietnam tot de beste duikbommenwerper aller tijden uitgroei en, doch was te laat om actie in de Tweede Wereldoorlog te zien III DE (TORPEDO) BOMMENWERPER/VERKENNER Inleiding In eerste instantie werd de torpedo hét wapen geacht om schepen uit te schakelen. De succes sen ermee met onderzeeboten deden de vlieg tuigtorpedo tot ontwikkeling komen. Omdat de eerste vliegtuigen de 'gewone' torpedo eerst niet konden tillen, werden speciale vliegtuigtorpe do's ontwikkeld. De eerste werd bij de Dardanellen gelanceerd door een Brits drijver vliegtuig, dat echter pas na de lancering de lucht in kwam. Bij de Amerikaanse Marine werd evenals bij andere marines de vliegtuig torpedo verder ontwikkeld en zo ook het torpe dovliegtuig. DE DOUGLAS TBD DEVASTATOR De Devastator was sedert 1936/37 bij de boord- squadrons van de USNavy. Hij was langzaam met zijn kruissnelheid van ca. 200 km/u, had een vlieger, navigator en schutter als beman ning, had als bewapening een vaste mitrailleur van 7,9 mm voor de vlieger en een dergelijke op een affuit in de achtercockpit. Onder de romp kon een torpedo of bom van 455 kg bij maxi mum gewicht van 5 ton worden gedragen met een actieradius van ca 450 km. Devastator TBD In het begin van de oorlog werden met enig suc ces bomaanvallen gedaan op Japanse eenheden in de Marshall en Gilbert eilanden. Devastators werden ook met enig succes met hun torpedo's ingezet bij de Slag in de Koraalzee. Bij de Slag om Midway vielen 40 Devastators met torpedo's 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 19