Avenger Airborn Early Warning (AEW) van MLD om daarna Fireflies te gaan vliegen van Hr.Ms. KAREL DOORMAN. De Koninklijke Marine heeft ter vervanging van de Fireflies vanaf sep tember 1953 24 Avengers TBM-3W2 (Warners) en 54 TBM-3S2 en -3E2( Killers) via het Amerikaanse huiprogramma (MDAP) in dienst gehad, voornamelijk als onderzeebootbestrij ders a/b van ons vliegkampschip. Met deze vliegtuigen is veelvuldig geoefend, vooral in NAVO-verband. Avengers gingen ook in 1960 met de DOORMAN mee naar Nederlands Nieuw Guinea. In 1960/61 werden zij vervan gen door de 2-motorige Grumman S2F-1 (S-2A) Tracker, zodat het nogal complexe systeem van het O B-koppel kon worden verlaten. Daarmee ging echter wel een groot deel van de AEW- luehtwaarschuwing verloren. Nawoord Het machtige industrieel potentieel van de Verenigde Staten is de sleutel geweest voor de overwinning van de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt ook duidelijk aangetoond met de ontwik keling van boord vliegtuigen. Daarbij ging de Amerikaanse Marine ervan uit robuuste, betrouwbare, hanteerbare toestellen te willen hebben tegenover het Japanse, en ook wel Britse concept, dat het vooral op prestaties liet aankomen. Zonder meer kan men stellen dat Grumman- vliegtuigen een groot aandeel hebben gehad in het winnen van de oorlog in de Pacific. Daarnaast mag de. eerst verguisde. Corsair van Chance Vought ook niet onvermeld blijven en heeft de Dauntless van Douglas als duikbom menwerper een legendarische naam verworven. Dat de Helldiver geen groot succes was, was duidelijk. Toch bleef hij in productie. Dat is meer dan eens door oorlogsomstandigheden gebeurd onder het motto 'beter iets dan niets'. De Britse Barracuda kan ook daartoe worden gerekend. Toen na de oorlog de luchtstrijdkrachten moes ten worden ingekrompen, had men helaas te weinig interesse, vliegtuigen voor lering der geschiedenis te bewaren. Talloze boordvliegtui- gen vonden een zeemansgraf, vele met amper enige vlieguren. Andere werden buit van slo pers. Enkele bleven door enthousiasten voor de geschiedenis behouden. Daarbij heeft vooral de Confederate Air Force in Texas een rol gespeeld en andere dergelijke organisaties, die een aan tal vliegende konden houden. In Nederland kwam het besef daartoe door het Aviodome en ook door het intiatief van bevelhebber lt.gene- 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 22