Luitenant-Generaal Berlijn nieuwe bevelhebber Luitenant-generaal vlieger D.L. Berlijn werd op 18 maart 1950 geboren te Amsterdam. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1969 met een studie aan de K.M.A. in Breda. Vervolgens werd hij in 1973 in Canada opgeleid tot jacht vlieger. In 1975 haalt hij zijn Groot Militair Brevet, waarna hij de con versieopleiding op de NF-5 volgde op de Vliegbasis Twenthe. In 1976 vertrok Berlijn naar Leeuwarden om daar omgeschoold te worden op de F-104G Starfighter. Later volgde hij de cursus voor wapeninstructeur. In 1981 werd hij omgeschoold op de F-16. Van 1983 tot 1985 was luitenant-generaal Berlijn achtereenvolgens Officier Operatiën van de T.C.A. op Leeuwarden. In 1986 begeleidde Berlijn het 315-Squadron bij de conversie van de NF-5 naar de F-16. In 1987 werd hij hoofd opleidingen bij de Fighter Weapon Instruction Training (FWIT) in Denemarken. In 1988 werd hij geplaatst bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten als hoofd kantoor wapen systemen. Van 1989 tot 1991 volgde hij de cur sus Hogere Stafvorming bij de Luchtmacht Stafschool. Vanaf 1992 was Berlijn Chef Vliegdienst op de Vliegbasis Twente. In die hoe danigheid gaat hij ook als eerste Detco in 1993 naar Villafranca, belast met het toezicht op het vliegverbod boven Bosnië. Luitenant-generaal D.L. Berlijn, nieuwe Bevelhebber van de Koninklijke Luchtmacht. (Foto: Leo van Hijkoop) Open dagen Koninklijke Luchtmacht in september De Koninklijke Luchtmacht houdt haar jaarlijkse Open Dagen op vrijdag 1 en zaterdag 2 septem ber 2000 op de vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Tijdens deze dagen worden de bezoekers wederom in gelegenheid gesteld om een kijkje in de keuken van de Luchtmacht te nemen. Zij krij gen dan te maken met de taken en middelen van de luchtmacht via een uitgebreide tentoonstelling, een static-show van een tiental vliegtuigen, helicopters en geleide wapens. Bovendien wordt op beide dagen voorgevlogen. De Open Dagen spelen ook een belangrijke rol bij de voorlichting aan schoolverlaters over hun mogelijkheden voor een baan binnen de Luchtmacht. De schoolverlaters zullen een "VIP" behandeling krijgen in een daarvoor speciaal ingerichte tent door de Sectie Werving en Selectie Luchtmacht. Thema van de Open Dagen dit jaar is de militaire luchtvaart in de nieuwe eeuw. De toegang tot de vliegbasis is gratis. De jaarlijkse Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht worden in de regel in het eerste week end van de maand juli georganiseerd. Dit houdt verband met de oprichtingsdatum van de militaire luchtvaart in ons land. Dit jaar is besloten om daar eenmalig vanaf te wijken in verband met het Europese kampioenschap voetbal. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 26