STICHTING VRIENDEN MEM In de serie gelegenheidsenveloppen over de Nederlandse militaire luchtvaarthistorie, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum i.s.m. met de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, zal op 19 mei 2000, enveloppe MLM nr. 33 worden uitgegeven. Deze enveloppe zal gewijd zijn aan de "Candair/Northrop NF-5A/B"*. De enveloppe kan besteld worden door (voor datum van uitgifte) 7,- per stuk. over te maken op Postbankrekening 413222 of bankrekening 50.42.06.508 t.n.v. H.J. de Jong. Voorschoten (bij "mededelingen" uw postadres vermelden). Bij bestelling gewenst nummer vermelden. De enveloppen SVMLM 4 t/m 32 zijn nog verkrijgbaar 8.00 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij H.J. de Jong. tel.nr. 071-5612443. De Northrop NF-5 is het onderwerp van de 33e enveloppe uitgegeven door de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 28