in won torpedo's in december 1944. Amagi werd in de haven gebombardeerd en zwaar beschadigd. De andere schepen werden tijdens de aanbouw door geallieerde vliegtuigen gebombardeerd en kwamen niet in dienst. Sliinano. 1940-44. 72.000 ton. 120 vliegtui gen. Van oorsprong het grootste slagschip ter wereld. Werd juist voor indienststelling getorpe deerd door VS onderzeeboot in 1944. Deze opsomming geeft aan dat Japan alle moge lijke moeite deed om de heerschappij ter zee na de Slag bij Midway met vliegkampschepen terug te winnen. Het geeft ook aan dat er een gebrek aan boordvliegtuigen was. Oorzaak daarvan was dat de opleidingen, maar ook de industrie, de verliezen niet konden bijhouden. Het toont aan dat Japan op een kort durende oorlog had gerekend. Daarbij ging de kwaliteit van de boordvliegers omlaag. Daarnaast was er een gebrek aan grondstoffen, hoewel het opmer kelijk is dat in 1944 nog 28.180 vliegtuigen van allerlei soort uit de fabrieken kwamen en in 1945 11.066 toestellen. Daartoe werden allerlei bronnen voorde benodigde grondstoffen leegge- schraapt. Ook huishoudens moesten het ontgel den. In totaal werden van 1941 t/m 1945 in Japan 69.288 vliegtuigen gebouwd en 116.577 vliegtuigmotoren. Door de Amerikaanse aanval len. vooral met B-29 Superfortresses werd de productie verder beperkt. De voornaamste boordvliestuieen Japanse boordvliegtuigen, betrekkelijk licht van aluminium schaalromp gebouwd, hadden weinig incasseringsvermogen. Maar zij hadden een aanzienlijk grotere actieradius (20-30% meer) dan de Amerikanen en veel meer nog dan Britse boordvliegtuigen. Daardoor konden zij in een operatie eerder de vijand aanvallen. Al vroeg voor de oorlog werd in groot verband geoefend. Opvallend was dat de Akagi en de Soryu luin eilandopbouw niet zoals gebruikelijk aan stuurboord hadden, maar aan bakboord. Dat zou zijn gedaan als proef om de schepen dichterbij elkaar te laten opereren en vliegtui gen ook in een rechterciruit te laten landen. Daarvan is men echter bij volgende schepen Zero's in Britse handen Judy duikbommenwerper Val duikbommenwerper 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 13