Helikopters van Soesterberg nemen deel aan iiitckrnatioiiale NAVO oefening De Multinational Division Central van de NAVO hield van 18 tot en met 29 september 2000 in meerdere delen van ons land een internationale oefening onder de naam 'Artfull Issue". Van Nederlandse zijde werd aan de oefening deelgenomen door militairen van de Tactische Helikoptergroep van de luchtmacht en de 11e Luchtmobiele Brigade van de landmacht. Daarnaast zullen F-16"s van de luchtmacht ondersteuning aan de operaties op de grond geven. Aan Artfull Issue namen ook militairen uit België, Duitsland en Engeland deel. Op zaterdag 23 sep tember j.l vond om 10.40 uur de slag bij Almen plaats. Zo"n zestig infanteristen, die in de nabij heid van de bruggen door de Chinooks en Cougars waren gedropt, kwamen direct in actie onder een toeziend oog van (Ie burgemeester. De opdracht was om zo snel mogelijk een cordon rondom beide bruggen over het Twentekanaal te leggen, zodat de vijand niet kon toeslaan. Bij Delden werd door militairen van het Britse leger de sluis over het Twentekanaal veroverd. F-16"s werden die zaterdag niet ingezet. Het doel van Artfull Issue is het oefenen van samenwerking tussen de verschillende nationalitei ten door uiteengeslagen vijandelijke troepen zo snel mogelijk achter de linies vandaan te halen en krijgsgevangen te maken, zodat zij de logistieke aan- en afvoerlijnen niet in gevaar kunnen bren gen. Tevens vormt het aanbeveling om special forces nog meer bij de oefeningen te betrekken, zodat zij bij een eventuele uitzending naar het buitenland nog beter op elkaar zijn voorbereid. Volgens majoor Annink. hoofd van de sectie communicatie van de luchtmobiele brigade, komen oefeningen van deze omvang twee tot drie keer per jaar voor. Van 26 tot en met 29 september werd geoefend op en rond het vliegveld van Weelde (België) net over de grens bij Baarle-Nassau. Hieraan namen zowel heli's van Soesterberg als de Apaches van Gilze-Rijen deel. Aan de oefening "Artfull Issue" namen o.a. Chinooks van 298 Sqn. en de 11e Luchtmobiele Brigade deel. (foto: Pol de Soeten) 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 22