supercarriers is dat naar eens in de achthon derd of meer landingen teruggebracht. Daaraan heeft het stabiliseren van het schip ook bijge dragen. Met het in gebruik genomen auto-land systeem is de vlieger bewaker van het systeem geworden en speelt hij zeker bij een 'bolter' (doorstart) nog een belangrijke rol. Desalniette min blijft het boordvliegen hogeschool werk, zeker als dat 's nachts in barre weersomstandig heden plaatsvindt. VdKop/ juli 2000 28 Jet in de landing op hoekdek HMS Ark Royal. Bronnen: U.S. Aircraftcarriers, Friedman, Arms Armour Press, Londen, 1983; British carriers, Frieman, Conway. 1988; Aircraft carriersPolmar, Brown. Macdonald, Londen, 1969; Fly Navy, History of maritime Aviation. Johnson, David Charles. Newton Abbot, 1981; Aircraftcarriers. Chesnau, Arms Armour Press, Londen, 1984; Into wind. Popham, Hamish Hamilton, Londen, 1969; AircraftcarriersPreston, Hamlvn. Londen. 1979; Vliegkampschepen, Van der Kop, Unieboek, Bussuni. 1982: De vliegkamschepen. Reynolds, Time -Life, USA. 1982: inbreng DLCO/LSO ktzv bd Carpenlier Ailing, capl E. Brown e.a.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 28