10 Ecu Bölkovv Bö-105 voor hel MLM Een Bö-105CBS—1 zal Binnenkort aan de collectie van liet MLM worden toegevoegd. Het toestel dat daar in principe voor is aangewezen, is de B-37. Hel toestel is een helikopter in de 'oul-of-area* configuratie met het daarbij behorende kleurenschema. Op dil moment wordt de helikopter onder zoo lit door LCKLu. De B-37 is boven Bosnië in aanraking gekomen met hoogspanningskabels. Diverse componenten hebben daardoor onder hoogspanning gestaan. Dit is aan de buitenkant te zien aan de schroei plekken. Hel weer operationeel maken van de B-37 is niet rendabel. Voor het MLM is een toestel met zo'n verhaal natuurlijk interessant. De afspraak met DMKLu in Den Haag is. dat we het toestel compleet in hel museum kunnen tonen. I let toestel wordt geplaatst in de Vreeburghal in de omgev ing van de E-16. Conservator Korte levensbeschrijving van de B-37 (niet volledig) De B-37 met s/n S.237 was de eerste Bölkovv van de door de Koninklijke Landmacht bestelde serie van 30 stuks. I lel werd op 28 juli 1973 in Manching in Duitsland overgedragen aan Lt Gen. Stokla. De oorspronkelijk volledig groene kleur met de grote rood-vvil-blauvve rozet werd in 1982/83 ver vangen dooreen groen/zwart camouflage-schema met een veel kleinere rozet. De B-37 werd diverse keren uitgezonden: In 1991 vverd het toestel wit gespoten en voorzien van UN-litels en rode kruizen voor uitzending naar Bosnië. De Bölkow Bö-105 CB B-37 in het groen/zwarte schema.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 10