n 0ü LI CHTVAARTVERLEDEN VERBEELD 13 Hij «Ie wiriterexpositie Heel 1 l lezer, ook zo genoten van hel werk van Serge Stone en de toelichting die hij op 20 febru ari daarbij gaf. gestimuleerd door de hem voorgelegde vragen van tie Directeur, uit tie zaal en tij dens «le rondgang? Zonder de voorgaande sprekers (of mezelf) tekort te willen doen, moet ik zeggen dat ik toch de meeste affiniteit heb gevoeld met elft werk. Ook bij mij kwam de vraag op naar het begin. Het antwoord heb ik tol mijn verrassing gevonden, en wel zo con creet dat ik hel U niet wil onthouden. -1 J- Mijn woonplaats Bergen op Zoom werd door de geallieerden bevrijd op 2 7 oktober 1944. Ik was toen 3 '/z jaar jong. Mijn grootvader was redac teur bij een krant en had tijdens de bezetting een dagboek bijgehouden, op basis waarvan hij enkele boekjes uitgegeven wist te krijgen op - uiteraard - schaars papier, hel eerste al in november '44. Het was kennelijk voor hem en in ieder geval ook voor mijn ouders een werkje van grote waarde. Zij kregen een door de schrijver gesigneerd exem plaar ter gelegenheid van de verjaardag van mijn vader, zo blijkt uit de opdracht. Na zijn overlijden heb ik dit boekje samen met een ver volgdeeltje in mijn boekenkast mogen zetten. Daar kwam het dus weer uil naar aanleiding van de vraag naar mijn begin als amateur tekeningen maken. En wat blijkt? Mede dankzij de heersende papierschaarste is de blanco binnenzijde van de kaft achterin voorzien van destijds zeer actuele tekeningen. Vermoedelijk is er één verloren gegaan, één is er duidelijk verminkt. Ze zijn niet gesigneerd, maar beslist van vroeg in 1945. en van mij C C AdV

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 13