15 Hamming als soldaat. Jachlvlieger op de Interceptor jager Begin 1941 werden voorde MI.-KML24 nieu we Curliss (i-21 B Interceptor jagers afgele verd. Hel waren mooie, slanke toestellen die er 'gesmeerd snel* uitzagen en inderdaad over een fenomenale stijgsnelheirl beschikten. De goede prestaties van de Interceptor waren bereikt door een heel lichte constructie, zwakke bewapening en hel weglaten van bepantsering en zelldieh- lende lanks. Dat zou zich in de oorlog met Japan wreken, maar daar dacht toen niemand aan en Guus Hamming prees zich zeer gelukkig om hij de Interceptors geplaatst te worden. De afdeling Interceptors begon haar beslaan op Andir. ver huisde toen naar Semplak hij Batavia en werd vervolgens in tweeën gesplitst, waarbij I lamming meeging met hel deel |de 2e Afdeling van A liegtuiggroep IV) dat in Madioen (Oost- Java) werd geplaatst, fijn voor hem. want daar woonden zijn ouders ook. Oorlog De weinige maanden die restten voor de Japanse aanval van december 1941 werden besteed aan het opvoeren van de geveehlsge- reedheid. waarbij echter maar weinig gelegen heid was om gedegen luchtverdedigingsoefenin gen te houden. Air-to-air schieten op sleepdoe- len werd maar een paar keer beoefend. Op 8 december 1941 brak de oorlog uil. De Interceptor-afdeling werd opgesplitst en Vaan drig Hamming vloog naai' Andir, waar men de eerste weken doorbracht met stand-by staan. Begin januari moest de ML luchldekking geven voor een aantal grote eonvooien op weg naar Guus Hamming behoorde tot de jonge vliegers die werden ingedeeld op de Curtis Interceptor-jagers op Semplak bij Buitenzorg (Bogor) op fVesf Java. (foto SLH)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 15