tuigen van de wal opererend voorrang en kwam het toestel nagenoeg niet op de schepen. Slechts 97 werden gebouwd. Opvallend is dat de Japanse drijvervliegtuigen relatief meer werden ingezet bij acties dan bij de geallieerden. Dal is mogelijk te wijten aan de nog straffere opleiding bij de Japanse Marine, maar ook door de instelling dal vliegers gemak kelijker werden opgeofferd. Onze Marineliieiitvaartdienst begon al in de jaren twintig in Nederlands Indië met hel expe rimenteren en daarna aan boord nemen van tweedrijvervliegluigen op de kruisers, torpedo- bootjagers en kanonneerboten. Bij de grote marines was dat voor dergelijke schepen veel minder zo. De zeegang vormde meestal in Indische wateren geen belemmering voor drij vervliegtuigen. Anders waren er wel beschutte baaien. Zo hebben samen met vliegbolen en grote flrijvervliegtuigen een deel van de 2i Van Berkel W A s en 6 W'B's (360 pk lijnmotor) aan boord van die schepen de archipel nader ver kend en waren 1 Fairey II! IJs met 375 pk lijn motor bestemd voor de kruisers daarin ook actief Fokker leverde vanaf 1929 12 C.VlIw's met 225 pk stermotor en gevolgd vanaf 1935 door 15 C.XIw s met een 750 pk stermotor als verkenner en met de mogelijkheid ook om bom men te werpen. De C.Xlw kon aan boord van Hr. Vis. kruiser De Ruyter met tie persluchtka tapult worden weggeschoten, terwijl bij alle andere schepen al varend de vliegtuigen met een boom of kraan te water werden gelaten en zo weer werden opgepikt. Grote vliegtuigmoederschepen had de Konink lijke Marine niet. Wel waren enkele schepen van de Gouvernementsmarine daartoe voor een enkel drijvervliegtuig of vliegboot ingericht. tir werd ook 's nachts gevlogen, niet alleen op Morokrembangan voor oefening, maar ook 'bui len' bij zeer kalme zee. waarvoor liefst bij enig licht naast het schip dal in de wind opstoomde. gestart en geland werd. 23 King George V slagschip met dwarskatapuit Fokker C XIW a/b Hr.Ms. De Ruyter

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 23