Amerikaanse staal Arizona. Deze Constellation, die lange tijd eigendom was van tie speciaal voor de redding van deze "Connie" in het leven geroepen Slichting Constellation Nederland (SCN). dreigt door geldgebrek aan een sloper te worden verkocht. De Slichting Constellation Nederland en liet Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome hebben nu de handen ineengeslagen om te proberen deze Constellation naar Nederland te halen. Inmiddels is een team van Aviodome- en SCN-medewerkers naar Arizona vertrokken om alle transportmogelijkheden te onderzoeken. De technische staat van het bijzondere vliegtuig bleek nog prima. Ondanks jaren van stilstand, is liet vliegwaardig maken en overvliegen van het toestel daarom de meest voor de hand liggende optie om dit historische pas sagiersvliegtuig naar Nederland te halen. ITel museum streeft ernaar om de Constellation, als de fondsenwerving rond komt. in september naar Nederland over te vliegen. Om de overtocht finan cieel haalbaar Ie maken, start hel Nationaal Luchtvaartmuseum nu de actie "Connie's Comeback". Omdat het museum en de Stichting Constellation Nederland zelf niet in staat zijn om de kosten voor de overvlucht te dragen, doen de organisaties een beroep op luehtvaarlminnend Nederland. Iedereen die wil helpen om dit bijzondere vliegtuig toe te voegen aan onze Nationale Collectie Luchtvaarterfgoed, kan een machtigingskaart aanvragen bij hel luchtvaartmuseum Aviodome (020 406 8000) of een bedrag overmaken op bankrekening 38.30.03.830 l.n.v. St. Nationaal luchtvaart museum Aviodome-Schiphol. o.v.v. uw naam en adres en de vermelding "Connie's Comeback". Donateurs van minimaal 50 Euro ontvangen een bijzonder sponsorpakket met Constellation-souve nirs. Indien u meer over de actie wilt welen, kunl u contact opnemen met hel Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome-Schiphol. Nienke Meester, tel 020 106 8000. UITGIFTE GELECENHEIILSENVELOPPEN F DC KEIMES In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door FDC Reünies, zal op 18 april 2001 de enve loppe FDC Reünies nr. 10 worden uitgegeven. De enveloppe zal gewijd zijn aan "Hr.Ms. Evcrlscn eu llr.Ms. Piel Hein", periode 1957 -1960 NNG. De enveloppe kan besteld worden door (voor datum van uitgifte) J 7.- per stuk. over te maken op Postbankrekening 2677677 l.n.v. FDC Reünies Ie behagen (hij "mededelingen" uw postadres ver melden). Rij hestelling gewenst nummer vermelden. Van de serie FDC REÜNIES zijn de enveloppen nrs. I. 3, 5, 6. 7, 8 t/in 18 nog beperkt verkrijg baar h J' 7.- per stuk. Tevens zijn er enige complete series verkrijgbaar. Informatie: W. Viergever. Nes 12. 1711 NJ behagen, lel. 022 1-213101. STICHTING VRIENDEN MLM In de serie gelegenheidsenveloppen over de Nederlandse militaire luchtvaarthistorie, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum i.s.m. met de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluehtvaartdiensl. zal op 28 mei 2001. enveloppe MLM nr. 35 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 29