worden uitgegeven. Deze enveloppe zal gewijd zi jn aan de "Republic F-84F Thunderstreak en de RF-84F Thunderflash". De enveloppe kan besteld worden door (voor datum van uitgifte) 7.- per stuk. over Ie maken op Postbankrekening 413222 of bankrekening 50.42.06.508 t.n.v. H.J. de Jong. Voorschoten (bij "mededelingen" uw postadres vermelden). Rij bestelling gewenst nummer vermelden. De enveloppen SVMLM 4 t/m 34 zijn nog verkrijgbaar a 8.00 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij H.J. de Jong, tel.nr. 071-5612443. Stichting Vrienden Traditiekanier MLD In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de fiaditiekanier van de .Vlari nelueh l vaart dienst, zal op 30 mei 2001 enveloppe MVKK nr. 38 worden uitgegeven. De enveloppe zal gewijd zijn aan de "Agusta-Bcll (I)UH-l". De enveloppe kan besteld worden door (voor datum van uitgifte) J 7.- per stuk. over te maken op Postbankrekening 4273720 t.n.v. Gelegenheidsenveloppen MVK De kooy. Den Helder (bij mede delingen" uw postadres vermelden). Bij bestelling gewenst nummer vermelden. De enveloppen MVKK 6 t/m 37 zijn nog verkrijgbaar a 8.00 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij 11. Pattynama. Stadh. W illem 5-straat, 1785 JA Den Helder, tel.nr. 0223-660655. 30 De Republic F-84F Thunderstreak en RF-84F Thunderflash, hier broederlijk bijeen, zijn onderwerp van de door de SVMLM uit te geven Gelegenheidsenveloppe.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 30