NOTITIES UIT HET MUSEUM («raag breng ilv u wrrr op «la- hoogte an liet laatste nieuws uit liet Militaire Luchtvaart Museum. Volledigheid wordt (laarhij niet nagestreefd. Ik beperk mij tol een korte terugblik en een vooruitblik op de activiteiten die voor de deur staan. Personeel Sinds I februari jongstleden heeft het MI.M weer een conservator: mw Christel Rongen, tol voor kort Hoofd Afdeling Publiek in ons museum. Christel vult de vacature, ontslaan door het vertrek van Bas Kreuger afgelopen zomer. De functie van Hoofd Afdeling Publiek zal vanaf 1 mei worden vervuld door de heer Jaap van der Wonde. nu nog werkzaam bij de Koninklijke Marine. Beiden wens ik veel succes toe in hun nieuwe functies. Schenkingen Begin januari ontving het Militaire Luchtvaart Museum van de heer P.L. Koppen uit Hengelo een fraaie collectie voorwerpen afkomstig van wijlen diens neef G.A. Koppen, in de jaren '20 vlieger bij de Luchtvaarlafdeling op Soeslerberg. G.A. Koppen maakte in 1927 met de Postduif een legen darische vlucht naar voormalig Nederlands-lndië en werd na terugkeer in ons land uitgebreid gehuldigd. De vele ereblijken die hij toen mocht ontvangen, berusten thans in de collectie van hel Militaire Luchtvaart Museum en zullen in de toekomst wellicht ook worden tentoongesteld. Interessant materiaal over de Breguet Atlantic werd ontvangen van de heer Van Rijn uit Wassenaar. Zi.i n schenking biedt mooie bouwstenen voor de aanpassing van de MLD-hoek in de Vreeburghal. Een belangrijke aanwinst was voorts afkomstig van de heer K. Merkelbach uil Apeldoorn. Hij schonk het MLM een aantal films over de Militaire Luchtvaart van het K1Y1L. Donatewrsdag Op zaterdag 27 januari vond in het museum onder grote belangstelling de jaarlijkse donateursdag van de Stichting Vrienden van hel Militaire Luchtvaart Museum plaats. Het werd een geslaagde bij eenkomst. waarbij de donateurs onder meer werden bijgepraat over de plannen van het museum voor het jaar 2001. Daarnaast verzorgde Luitenant ter Zee der Eerste Klasse J. Rozenburg een voor dracht over het zogeheten Kal i bran I asp rojeel. een zoektocht naar vooroorlogse Fokkervliegtuigen van de MLD in de Kalibrantasrivier in Indonesië. De inzet daarbij is een toestel naar boven te kun- 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 3