5 V liegtuigen. Op 12 maart jongstleden droeg Harry van der Meer. namens deze laalste stichting, op Schiphol-Oosl onder meer een Armstrong Siddelv motor over aan de Voorzitter van de Stichting Oeneraal-Majoor Schulle. Commodore b.d. Vermeulen en diens echtgenote waren hierbij aanwezig. Hel eerste begin is dus gemaakt. Fliglitsim ii laturen weekend Op zaterdag 17 en zondag 18 februari vond in het Museum voor het eerst een internationaal flight simulalorenweekend plaats. In de Snijdershal. de Vreeburghal en de Ranibaldohal stonden lange rijen tafels opgesteld met simulatiecomputers, die via een netwerk met elkaar waren verbonden. Zo konden de deelnemers in competitieverband tegen elkaar vliegen. De talrijke bezoekers konden de verrichtingen op grote schermen volgen. Hel werd een geslaagd evenement. nicL alleen voor de deelnemers zelf. maar ook voor de talrijke bezoekers, die in dit weekend het museum bezochten. Doiiateursavoiid rond expositie Serge Stone Op dinsdag 20 februari werd een avond belegd voor de donateurs van de Stichting Vrienden van het Ml.VI rond de expositie van Serge Stone. Luitenant Ier Zee der Kersle Klasse G. Vooys van het 320 Squadron zette op heldere wijze uiteen op welke wijze de Marineluchtvaartdienst tijdens de kosovo-oorlog in hel voorjaar van 1999 op de Balkan heeft geopereerd. Daarna verzorgde kapitein Joost Luvsterburg van hel 323 Squadron een boeiende lezing over het optreden van de koninklijke Luchtmacht in die periode. Aan het slot van de geanimeerde bijeenkomst demonstreerde Serge Slone met veel verve zijn artistieke gaven. Hij liet de aanwezigen kennis maken met de werkwijze die hij hij het vervaardigen van zijn kunstwerken hanteert en leidde hen rond door de expositie. De Vice-Voorzitter van de Stichting V rienden Commandeur-Vlieger b.d. R. Zeijlemaker sloot de avond al mei een dankwoord. Museuiiitheater Evenals in 2000 vormde hel museum in de week van de krokusvakantie (25 februari 4 maart) het platform vooreen reeks inuseumthealervoorstellingen van theatergroep Pandemonia. Ook deze keer waren de voorstellingen opgebouwd rond hel thema 'Bob van Slaeverens vlieginstructie' in de jaren '30. Ongeveer 4.500 bezoekers kwamen verspreid over zes dagen op deze activiteit af. In de loop van het jaar volgt een tweede reeks voorstellingen. Daarbij zal ook een nieuw onderwerp aan bod komen: de vliegoperaties van de SAK. Tussen Kunst en Kitsch Op I 1 september jongstleden vond ondereen stralend najaarszonnetje op hel buitenterrein van het Militaire Luchtvaart Museum de opname plaats voor een aflevering van het bekende TY-program- ma Tussen kunst en kitsch. Presentator Cees van Drongelen had zich voor deze gelegenheid geïn stalleerd temidden van de toestellen van het voormalige 32 Squadron en zag weer een bonte stoet van deelnemers aan zich voorbijtrekken: allen trotste bezitters van voorwerpen die wel eens van grote waarde zouden kunnen zijn! Het programma werd op maandag 12 maart jongstleden door de A\ KO uitgezonden en is hij de kijkers, voorzover vast te stellen, in goede aarde gevallen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 5