6 Nationale Museumweekend Voor de komende weken staal ook weer een aantal belangrijke evenementen op hel programma. Tijdens liet nationale museumweekend op 21 en 22 april worden weer oude luchtvaartfilms ver toond. Voorts zullen te gasl zijn enkele leden van een re-euactementgroep. Deze zullen, gelooid in de originele uniformen van de Royal Air Force. Iraehlen hel Nederlandse 322 Squadron tijdens de Tweede Wereldoorlog, op zo authentiek mogelijke wijze, te doen herleven. Hel belooft een interes sant optreden te worden, waarop wij in de volgende nieuwsbrief graag willen terug komen. Open (lockpilriagen Tussen kerst en Oud en Nieuw staal het Militaire ï.uehtvaarl Museum traditioneel in hel leken van de jaarlijkse Open Cockpitdagen. Om diverse redenen hebben wij besloten dit evenement Ie ver plaatsen en wel naar de voorjaarsvakantie. Dit jaar worden de Open Cockpitdagen gehouden van zondag 29 april tot zondag 6 mei. Wij hopen dat de weergoden deze keer geen roet in het eten zul len gooien en dal velen in deze week de weg naar het museum zullen weten te vinden. Met het vizier op scherp Tol 11 mei is in hel museum nog te bezichtigen de tentoonlslelling van Serge Stone. Daarna gaan wij een nieuwe expositie inrichten. Daarin zal het fotowerk van Willem Helfterich centraal staan. De tentoonstelling krijgt als titel "Met het vizier op scherp" en zal waarschijnlijk op 11 juni wor den geopend. Educatiecentrum De voorbereidingen voor hel Educaliecentrum in de Rambaldohal vorderen, liet wachten is nu nog op een aantal displays en de beteksling. De voornemens zijn er op gericht dat wij binnen enkele maanden tot opening van het centrum kunnen overgaan. De kinderpartijtjes zijn onlangs weer van start gegaan en daarvoor wordt gebruik gemaakt van deze zelfde ruimte. IN iel zonder succes, want de boekingen stromen binnen. Toekomst MLM De komende maanden zullen in het teken staan van besprekingen mei de Koninklijke Landmacht over het mogelijk samengaan van het MLM met het Legermuseum in een nieuw te bouwen mu- seunieomplex in Soesterberg. Inzet bij die besprekingen zal in elk geval zijn dat de collectie van het MLM in die nieuwbouw op acceptabele wijze kan worden ingebed en de ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtvaart, als autonoom proces, goed zichtbaar kan worden gemaakt. Zodra er concrete resultaten zijn. zullen wij deze via dit medium melden. Dr. J.A.M.M. Janssen Directeur Militaire Luchtvaart Museum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 6