DONATEURSDAG STICHTING VRIENDEN VAN HET MLM Zo'n tweehonderd donateurs van de Stichting Vrienden van liet Militaire Luchtvaart Museum waren zaterdag 27 januari j.l. bijeen in hun museum. De jaarlijkse donateursdag werd weer druk bezocht, waarbij liet ophalen van herinneringen een niet onbelangrijke reden was. Door de voorzitter van de stichting, generaal-niajoor b.d. F.P. Schulte en de directeur van hel MLM Dr J.A.M.VI. Janssen pas seerden verleden, heden en de mogelijke toekomst van de stichting en het MLM de revue. Lt.Z.I Jos Rozenburg deed verslag van zijn ervaringen met het Kali Bran tas project, het mogelijk bergen van een Fokker T.IVa en een Fokker C.XIw, en gaf aan hoe het door de stichting vrienden ondersteunde project, met een grotere kans op slagen wordt voortgezel. De donateurs konden hierna een bezoek brengen aan het nieuwe Educatie Centrum van hel MLM. Hoewel nog niet helemaal gereed, wordt dit centrum al wel gebruikt bij de z.g. "kinderpartijtjes" en bij bezoek van schoolklassen. In juni a.s. hoopt men het Educatie Centrum, dat gevestigd is in de Rambaldo-hal officieel te openen. Dat dit centrum een belangrijk item kan worden bij werving ligt voor de hand. Na aperatief en lunch werd hel programma voortgezet met een lezing verzorgd door Schout bij Nacht R.J. Idzerda. voormalig oorlogsvlieger bij 120 Sqn., over zijn ervaringen in Nederlands Indië, bij de RNMFS te Jackson, in Australië en in Nieuw Guinea gedurende de Tweede Wereldoorlog. Door zijn verteltrant wist SbN. Idzerda zijn toehoorders bijzonder te boeien. Deze geslaagde dag eindigde in een informele sfeer. I let is echter niet nodig een jaar te wachten op een volgende bijeenkomst, daar het voornemen van de Stichting Vrienden is. dit jaar meer activi teiten rond manifestaties in het museum te verzorgen om de binding van de donateurs met hun museum nog hechter te maken. Iltuis Berfelo 1 Een briefing bij 120 squadron voorafgaand aan operaties, zoals deze door Schout bij Nacht b.d. R.J. Idzerda werden meegemaakt. i

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 7