eigenschappen van dit jachtvliegtuig mij niet bekend zijn en de praktische beproeving wellicht, ook niet mogelijk zal zijn'. Dit schoot de minister van Defensie, Dijxhoorn, in het verkeerde keelgat. 'Dan koop ik geen Curtiss CW-21B. Wil men soms dat de Minister de verantwoording voor vliegeigen- schappen overneemt?', schreef hij geërgerd in de kantlijn van deze brief en hierop haastte zich de Commandant Luchtverdediging, Generaal Best, om 'met klem' te adviseren de koop te laten doorgaan. Ondertussen seinde de fabriek dat aanpassing van de vleugels voor eventuele inbouw van vier mitrail leurs de bouw met twee maanden zou vertragen en de snelheid en stijgvermogen zouden verminderen, wat de bedoeling als interceptiejager niet bevorder de. Daarnaast was het niet mogelijk om én vleugel mitrailleurs én grotere tanks in te bouwen. Deze eisen kwamen te vervallen, maar ondanks de gebo den haast, werd toch nog een flinke reeks verande ringen op Nederlands verzoek doorgevoerd, waaron der bijv. afwerpbare parachutefakkels! Besloten werd ook om twee 'belly-tanks' van 16 gallon onder de centersectie te hangen. Zeer nuttig was wel een extra pantserplaat ter bescherming van de vlieger. Over bewapening werd besloten dat FN in België 120 stuks 7.9 mm mitrailleurs zou leveren. Omdat er haast mee was werd op 8 april de 50% aanbetaling gedaan en op 17 april 1940 werd een pro-forma leve ringscontract getekend. De aankoop omvatte leve ring van 24 CW-21B's, met zes reservemotoren, zes reserve radio's en 25% andere reserveonderdelen, voor een totaal van $1.747.905,00 (ca. 3.147.000 gul den). Ir Marx van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium zou naar Amerika gaan om de overna- meproeven te vliegen, maar voordat hij kon afreizen vond de Duitse overval op Nederland plaats en hier mee nam de zaak een geheel andere wending. Overgedaan aan de ML in Indië Weinigen beseften op die fatale 10e mei 1940 dat het Nederlandse leger binnen enkele dagen zou moeten capituleren en direct werd geprobeerd om de aflevering van de CW-21's te versnellen. Levering van de 7,9 mm mitrailleurs door FN in België was nu twijfelachtig, zodat op 11 mei aan kapitein-vlie ger Te Roller van de Indische Militaire Luchtvaart, werkzaam bij de Netherlands Purchasing Commission (NPC) in New York, getelegrafeerd werd om 96 Colt 0,30" mitrailleurs en 1 miljoen patronen aan het contract toe te voegen. Dat was, gezien de Line up van CW- 21B's van VLG-W, met aan het eind van de rij enkele Curtiss 75A-7 Hawks op Semplak. foto: NASM via Gerard Casius. 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 25