Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum INHOUD Uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum Nr 1 juli 2001 Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden College van advies: Lt.-Gen. b.d. BAC. Droste. Prof. Dr Ir J.L. van Ingen, D. Krook. Dr J.M. Schroder Erelid: H. Dieters Bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker Secretaris: M. Botma Penningmeester: P.PA Moreu Leden: Ir Th A Bierman R. d'Hollosy H.J. de Jong Donateuradministratie: Postbus 178 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo De Beaufortweg 15 3711 BW Austerlitz tel. 0343 491657 hans.berfelo@icu.nl Foto's omslag: De Breguet Atlantic. Inzet: Curtiss Wright CW-21 Vormgeving en druk: Vis Offset Alphen a/d Rijn De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. in al haar recreatieve, educatieve en publicrelationstaken, alsmede het streven naar het instandhouden van een collectie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is gevestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. (Voor adressen en openingstijden zie elders in dit blad). Een nieuwe "Nieuwsbrief Notities uit het Museum Het NAVO-Maritieme Patrouillevliegtuig Atlantic Lichtgewicht uit St. Louis: de Curtiss Wright CW-21 Interceptor in China en Ned. Indië Aktiviteitenagenda 2001 21 31 3 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 2