Dutch Spitfire 322 Squadron RAF herleefde Educatiecentrum De voorbereidingen voor de opening van het Educatiecentrum zijn nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn er weer twee displays verworven. Het eerste laat de voortstuwing van een helikopter zien, het tweede geeft inzicht in de uitwerking van lucht stromen op verschillend gevormde voorwerpen. De opening van het Educatiecentrum zal naar verwach ting aan het begin van het najaar plaatsvinden. Billboards De vaste bezoekers van het MLM zal het meteen opvallen. De lange zijde van de Vreeburghal heeft aan de buitenzijde een ware metamorfose onder gaan. Er zijn enkele grote billboards op aan gebracht, waarop drie boegbeelden van de heden daagse Koninklijke Luchtmacht te zien zijn. Het gaat om een Chinook-helikopter, een F-16 en een KDC-10 met twee F-16 's. Bölkow B-37 Het Militaire Luchtvaart Museum heeft recent zijn collectie helikopters kunnen uitbreiden met een Bölkow. Het gaat om de B-37, die enige tijd geleden door de Koninklijke Luchtmacht werd uitgefaseerd. Het MLM is de Directie Materieel KLu bijzonder erkentelijk voor haar inspanningen om nu reeds een Bölkow voor het museum te bestemmen. Op een nog nader te bepalen datum zal uitgebreider stil worden gestaan bij de verwerving van deze helikopter. Open Dagen Koninklijke Luchtmacht Op 6 en 7 juli vinden de traditionele Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht plaats op de Vliegbasis Leeuwarden. Het Militaire Luchtvaart Museum behoort andermaal tot de deelnemers. Met het oog daarop wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe stand. Getracht zal worden daarbij ook de publieksgerichtheid, in de vorm van goed geko zen fotomateriaal, een extra cachet te geven. Tijdens de Open dagen zal in de stand van het MLM ook de Bölkow B-37 te bewonderen zijn. Het toestel wordt speciaal daartoe naar Leeuwarden getransporteerd. 4- Tijdens het Nationale Museumweekend op 21 en 22 april herleefde in het Militaire Luchtvaart Museum voor het oog van de bezoekers het legendarische 322 (Dutch Spitfire) Squadron RAF. Het 322 Squadron kwam in 1943, onder impuls van vooral ZKH Prins Bernhard in Engeland tot stand en speelde een vooraan staande rol in de geallieerde oorlogvoering tegen Duitsland. Het maakte vooral naam bij de bestrijding van de Duitse V-l's. Verder nam het in de laatste fase van de oorlog vele ver kenningsmissies voor zijn rekening en ver leende het luchtsteun aan de oprukkende grondtroepen. Het nationale thema 'Even te zien', waarbij oude museumstukken uit de depots waren gehaald, kreeg in het MLM op een bijzondere manier gestalte door de aanwezigheid van het 322 Dutch Spitfire Re-enactment Squadron. De leden van deze groep portretteerden het dagelijks leven van het squadron aan de hand van authentieke materialen, zoals bijvoor beeld uniformen, bewapening en andere attri buten. De re-enactors installeerden zich tij dens het Nationale Museumweekend bij de Spitfire op het buitenterrein. Een belangrijk stukje vaderlandse geschiedenis werd zo opnieuw in beeld gebracht. Bezoekers konden sfeer komen proeven en vragen stellen over het leven en werken in het 322 Squadron tij dens de Tweede Wereldoorlog.Tevens werden tijdens het Nationale Museumweekend histo rische films vertoond over de militaire lucht vaart. Dr. JA.M.M. Janssen Directeur Militaire Luchtvaart Museum

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 5