M.73, zustervaar- tuig van de M.74 raceboot in de buitenhaven van Nieuwediep (1938). foto: via Nico Geldhof Proeftocht met de eerste raceboot in de buitenhaven van Nieuwediep. foto: via Nico Geldhof. ropstellingen in actie gezien. Instinctmatig voelde hij dat de jongelui iets in hun schild voerden en vroeg daarom Weber op de man af, of hij soms van plan was er met de M.73 vandoor te gaan. "Nou meneer, om U de waarheid te zeggen, dat ben ik wèl van plan. Dan mag je met mij mee", repliceerde meteen de tweebander technisch officier tegenover zijn jongere collega met nog slechts "één galon met krul". Daarmee was het bemanningsvraagstuk voor Spangenberg in één klap opgelost! Bleef over de kwestie hoe zij het vaartuig van voldoende benzine konden voorzien om tussen alle bedrijven door ermee naar het veilige Engeland uit te kunnen wij ken. Vertrek met hindernissen Dinsdag 14 mei werd om circa 16.00 uur 's middags het verwachte bevel tot vernietiging van het vlieg kamp gegeven. De uitgelegde explosieven werden daarna onder leiding van Spangenberg tot ontste king gebracht, nadat eerst nauwkeurig alle ruimten op de mogelijkheid van nog aanwezig personeel werden geïnspecteerd. Daarbij werd zowaar nog één Jan uit zijn diepe slaap gepord en onmiddellijk naar veiliger oorden weggestuurd! In enkele ogenblikken waren alle hangars, inclusief de gloednieuwe ruimte bestemd voor de Fokker T.VIII-w torpedobommen werpers, totaal vernield. De zich boven de munitie kamer bevindende kantoorruimte voor de adminis-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 19