Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum INHOUD ttHTIMrf Uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum Nr 6 oktober 2002 Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden College van advies: Lt.-Gen. b.d. BAC. Droste. Prof. Dr Ir J.L. van Ingen. Dr J.M. Schroder. Prof. Dr Ir H. Tennekes Erelid: H. Dieters Bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker Secretaris: M. Botma Penningmeester: P.PA Moreu Leden: L.M.M. Baltussen Ir Th A Bierman R. d'Hollosy H.J. de Jong Donateuradministratie: Postbus 178 3769 ZK Soesterberg Redacteur: H.G. Berfelo De Beaufortweg 15 3711 BWAusterlitz tel. 0343 491657 Hans.Berfelo@wanadoo.nl Foto's omslag: De Havilland Canada Beaver is dit keer het onderwerp van een gelegenheidsenveloppe. Inzet: Piper L-4 Cub met Nederlandse vlag omgeven door een witte rand. Vormgeving en druk: Vis Offset Alphen a/d Rijn De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, in al haar recreatieve, educatieve en publicrelationstaken, alsmede het streven naar het instandhouden van een collectie betreffende de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is gevestigd op het Kamp van Zeist aan de Kampweg te Soesterberg. (Voor adressen en openingstijden zie elders in dit blad). Notities uit het Museum 3 De Projecten 6 Sambal Flight 9 Een Nederlandse vlag met witte rand 20 Historische Constellation in Nederland 22 Recent verschenen 25 Aktiviteitenagenda

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 2